26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Mişcarea sindicalistă a feroviarilor din Moldova la 110 ani

Loading
Fără categorie Mişcarea sindicalistă a feroviarilor din Moldova la 110 ani
Mişcarea sindicalistă a feroviarilor din Moldova la 110 ani

feroviari-sindicalisti

 

Calea Ferată din Moldova consemnează 110 ani ai mişcării sindicaliste din ramură. Cu această ocazie, activul Federa­ţiei Sindicatelor Feroviarilor din Moldova a organizat o în­tâlnire, în cadrul căreia secretarul confederal al CNSM, Ni­colae Suruceanu, le-a adresat colegilor sindicalişti sincere felicitări cu prilejul acestui important eveniment.

 

„Vreau să adresez un mesaj de profund respect şi recunoştinţă veteranilor mişcării sindicaliste. Cinstim memoria şi le aducem un omagiu celor care au stat la leagă­nul tradiţiilor şi au apărat cu cin­ste garanţiile sociale obţinute. Dar să nu uităm şi actuala generaţie de activişti sindicalişti, care asigură apărarea drepturilor social-econo­mice ale feroviarilor”, a menţionat preşedintele Federaţiei Sindicate­lor Feroviarilor din Moldova, Ion Zaporojan.

 

Reforma tergiversată

 

Nici în această zi de sărbătoare sindicaliştii nu au putut să scape din vedere problemele cotidiene ale Căii Ferate din Moldova, pentru că în prezent întreprinderea trece prin grele încercări. Procesul de re­formare a acesteia se tergiversează, interminabilele schimbări ale con­ducerii doar agravează situaţia cri­tică a Căii Ferate. Abia reuşesc noii funcţionari să-și intre în pâine şi să afle care este starea de lucruri că vin alţii şi-i înlocuiesc, după care iarăşi urmează lungul proces de familia­rizare cu specificul activităţii între­prinderii. S-ar părea că e de la sine înţeles că experimentele pe acest segment strategic nu sunt deloc la locul lor, ele afectând inevitabil şi în mod radical întreaga economie a ţării. Totuşi, acestea nu mai înce­tează. Iar criza, care durează ani de zile, doar se înrădăcinează.

De mai mulţi ani se poartă nego­cieri privind reducerile semnifica­tive de personal,o urmare a cărora ar fi majorarea salariilor şi creşte­rea nivelului de trai al feroviarilor moldoveni. Însă, în prezent, la Ca­lea Ferată sunt înregistrate întârzi­eri la plata salariului. Colaboratorii CFM speră că noua administraţie va face schimbări benefice în ac­tivitatea întreprinderii. La rândul său, noul director şi-a fixat drept obiectiv primordial rezolvarea pro­blemei datoriilor salariale şi deo­camdată îşi respectă promisiunile.

 

g_cnsm

Feroviarii au cele mai joase salarii dintre angajații întreprinderilor de stat

 

„În domeniul nostru, în prezent, este cel mai jos salariu dintre toate structurile de stat, susţine Ion Za­porojan. Noi în fiecare an sperăm la mai bine, dar în ultimii cinci ani nu am remarcat schimbări. Vom insista asupra executării decizi­ei înaintate de comisia noastră de mediere, care se referă la calcularea compensațiilor pentru restanțele salariale, asupra realizării altor prevederi din Contractul colectiv de muncă”.

Președintele federației a spus că deja a fost emis ordinul cu privire la desemnarea membrilor comisiei care va elabora noul Contract co­lectiv de muncă. „Cred că va fi un proces deloc ușor, însă vom depu­ne toate eforturile pentru ca barem să menținem acele prevederi vitale care se conțin în prezent în contract. Iar mai aproape de anul 2016, vom avea totuși un act complex cu toate anexele”, a mai menționat acesta.

Totodată, sindicaliștii sunt pre-ocupați și de reformarea structura­lă a întreprinderii.

„Pentru moment, nu știm nimic. Ei practic acționează pe dibuite, în procesul de reformare sunt impli­cate persoane care n-au lucrat o zi la calea ferată. Ei intenționează să reducă la minimum numărul de angajați ai întreprinderii, pentru ca mai târziu să majoreze salari­ile până la un nivel decent. Însă acest obiectiv este atins pe seama angajaților simpli, fără de care ni­mic nu va funcționa. Și invers, este majorat numărul de conducători de toate nivelurile care, înțelegeți și dvs., nu ridică aceeași leafă ca un montator de cale ferată. Și ce pu­tem face noi? Or acea avalanșă de oameni mai târziu va veni peste noi cu lacrimi în ochi. Deocamdată, ei nu știu ce-i așteaptă. Iar procesul de restructurare a și fost lansat. Când se va produce explozia, toate oalele se vor sparge de capul sin­dicatelor, ele vor fi cele care vor fi nevoite să răspundă și să se ocupe de soluționarea problemelor”, ne-a atenționat despre evoluția situației la capitolul reformarea întreprin­derii Galina Proca, președinta co­mitetului sindical al Administrației ÎS „Calea Ferată a Moldovei”.

 

P.S. Ion Zaporojan a împărtășit cu noi o veste. Este vorba despre un posi­bil proiect. „Olanda ne propune să ia în concesiune Spitalul CFM cu toate am­bulatoriile pentru un termen de 12 ani, achitând ÎS „Calea Ferată a Moldovei” circa 5 mln. de euro anual. Angajații vor fi menținuți. La fel, investitorii se obligă să-și asume achitarea salariilor angajaților instituțiilor luate în conce­siune. Cum va fi realizat acest lucru, deocamdată nu se știe. În prezent, juriștii se ocupă de acte. Așteptarea noastră este că această schimbare, cel puțin, nu va înrăutăți situația, ci, mai bine zis, o va ameliora”, a remarcat in­terlocutorul nostru.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com