24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Mișcarea sindicală e în doliu: ne-a părăsit prematur Nicolae Suruceanu

Loading
Fără categorie Mișcarea sindicală e în doliu: ne-a părăsit prematur Nicolae Suruceanu
Mișcarea sindicală e în doliu: ne-a părăsit prematur Nicolae Suruceanu

suruceanu

 

Cu durere în suflet au primit sindicaliștii vestea trecerii subite în neființă a celui care a fost Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova.

 

S-a născut în satul Mîndrești, raionul Te-lenești, într-o familie de țărani, a absolvit școala din satul natal, apoi Colegiul de Construcții și Universitatea Tehnică din Chișinău.

Activitatea de muncă a început-o în calitate de maistru, inginer și șef de secție la Trustul „Promstroi”.

Manifestând abilități organizatorice și o grijă deosebită față de lucrătorii Trustului, la inițiativa acestora, a fost ales președinte al organizației sindicale primare. Fiind în această funcție, a dat dovadă de o mare atenție față de membrii de sindicat, apărându-le drepturile și interesele.

În scurt timp, a fost promovat în organele de conducere ale Federației Sindicatelor din Con-strucții și Industria Materialilor de Construcții „SINDICONS”, fiind ulterior ales vicepreședinte al acesteia. Anume în această postură, împreu­nă cu alți lideri sindicali, a luptat pentru refor­marea, democratizarea, modernizarea mișcării sindicale din republică, pledând pentru organi­zarea Centrului sindical național interramural pe principii confederative.

În anii 2000-2007, a activat în calitate de secretar general al Confederației Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”.

Experiența bogată acumulată de-a lungul anilor în activitatea sindicală, în calitate de membru al grupului de lucru privind reîntre­girea mișcării sindicale din țară, a contribuit la unificarea a două centre sindicale naționale. La Congresul de constituire al CNSM din 7 iunie 2007, a fost ales în calitate de secretar confe­deral.

Devotat în totalitate cauzei mișcării sindica­le, a fost promotorul celor mai importante do­cumente de politici ale sindicatelor: strategii de dezvoltare și consolidare a sindicatelor, planuri de acțiuni privind extinderea mișcării sindicale naționale și apărarea drepturilor salariaților de a se asocia în sindicate etc.

În activitatea de zi cu zi, Nicolae Suruceanu punea un accent deosebit în formarea imaginii pozitive a sindicatelor prin dezvoltarea siste­mului educațional și informațional. A fost un formator de nivel național, autor de manuale sindicale, coordonator al diverselor proiecte educaționale, inclusiv al Școlii Sindicale din Moldova, al Școlii Proiectelor din Moldova.

 

suruceanu-austria

 

De asemenea, a coordonat activitatea infor-mațională a Confederației acordând o deosebită atenție emisiunii televizate „Dialog Social”, zia­rului „Vocea poporului”,  paginii WEB a CNSM, organizării campaniilor de informare, publicării materialelor promoționale  și altele.

După semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost desemnat reprezentantul сonfederației la Platforma Societății Civile care va monitoriza implementarea Acordului

A participat la elaborarea multiplelor pro­iecte de acte normative privind reglementarea drepturilor profesionale și de muncă ale mem­brilor de sindicat, având mereu o poziție fermă în cadrul ședințelor Comisiei naționale  pentru consultări și negocieri colective, grupului de lu­cru privind modificarea și completarea Codului muncii, altor comisii și grupuri de lucru minis­teriale și departamentale. A reprezentat inte­resele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în Consiliile de Administrare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă etc. A participat activ la negocierea și în­cheierea Convențiilor colective (nivel național).

A acordat în permanență asistență structu­rilor confederale, precum: consiliilor interra­murale teritoriale ale sindicatelor, Consiliului de Femei, Comisiei de Tineret și Consiliului Educațional al CNSM.

În activitatea sa, o prioritate a constitu­it dezvoltarea relațiilor CNSM cu partenerii externi, participând la conferințe și reuniuni internaționale, organizate de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), Consiliul Regional Paneuropean (PERC), Confederația Generală a Sindicatelor (VKP), Organizația Internațională a Muncii (ILO), Comitetul Eco­nomic și Social, care reprezintă vocea societății civile în UE și altele.

Fiind ideologul principal al sindicatelor, era filtrul sine qua non al activității și mișcării sin­dicale în întregime.

S-a bucurat de un respect deosebit din par­tea colegilor de serviciu și partenerilor sociali.

Trecerea în neființă a lui Nicolae Suruceanu a afectat și partenerii externi de colaborare.

Ovidiu Jurca, expert în Organizația Inter-națională a Muncii (ILO), a remarcat: „Am aflat cu mare tristețe de trecerea la cele veșnice a fratelui nostru Nicolae. Nici eu nici soția mea nu ne putem reveni din șoc, refuzînd aproape să credem trista veste. Vă rugăm să primiți în­treaga noastră compasiune, cele mai sincere condoleanțe și rugămintea de a transmite fa­miliei îndoliate toată solidaritatea și gândurile noastre de susținere pentru greaua pierdere suferită.

Dumnezeu să-l ierte și să-i odihnească sufle­tul laolaltă  cu drepții, iar familiei și celor dragi să le dea mângâiere.

Familia noastră cea mare a pierdut un prie­ten deosebit și suntem cu toții mai săraci. Dum­nezeu să-l odihnească în pace”.

Ne-a sosit un mesaj de compasiune și din partea lui Gheorghe Bălăceanu, președintele Federației Generale a Sindicatelor „Familia” din România.

Maxim Kim, expert internațional, Sankt Pe­tersburg, Rusia, a declarat: „L-am cunoscut pe Nicolae Suruceanu la un seminar internațional în anul 2012. Fiind alături de el, am realizat că este o persoană foarte erudită și bine pregătită. Am fost impresionat de viziunile sale privind dezvoltarea mișcării sindicale. Discutând cu el, așa i-am și spus, că este un adevărat generator de idei. La seminarele organizate în Chișinău de către CNSM în anii 2014-2016 cu participarea mea în calitate de formator internațional, m-am convins că Nicolae Suruceanu este o adevărată valoare pentru mișcarea sindicală din Republi­ca Moldova. Trecerea lui în neființă m-a șocat profund. Nu îmi vine să cred că nu o să-l văd niciodată.

 

suruceanu

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Victor Talmaci, președinte al Federației Sin­dicatelor din Construcții și Industria Materiale­lor de Construcții „SINDICONS” din Republica Moldova, a declarat: „Eu, ca și alți colegi de-ai mei, după câteva zile de la plecarea lui Nicolae la cele veșnice, nu-mi pot imagina că nu mai este printre noi și aproape realmente, parcă, rămân cu el și stăm de vorbă, și discutăm și ne mărturisim bucuriile și realizările, iar el parcă mă ascultă, si ne contrăm că mai avem și mul­te lucruri care ne fac sa gândim mai repede, și mă înțelege, numai că nu-mi răspunde și stau în față doar eu cu monologul meu.

Cum așa, adică, să muncești atâția ani, iată-iată să ajungi la vârsta când poți să te bucuri de odihna binemeritată, să lași totul și să mori?

Despre Nicolae Suruceanu și meritele care îi aparțin, în lipsa lui îmi vine greu să vorbesc, dar, totodată, îmi este și ușor, fiindcă l-am cu­noscut atâta vreme ca un om simplu și modest. Modest și-a trăit și viața, activând în sindicate 26 de ani împliniți.

Ajuns la acest moment, nu pot să nu menționez marea trudă a lui, care a reușit, totuși, in pofida tuturor „intemperiilor” să lase după el o bogată experiență sindicală și să o transmită, cu mare iscusință, tuturor celor care au dorit să o preia.

Venirea lui în sindicat, împreună cu dl Oleg Budza, a pus pe roate mișcarea sindicală din ramura construcțiilor și a industriei mate­rialelor de construcție, aducând-o la nivelul cerințelor statutului elaborat și adoptat în mo­dul cel mai democratic de către delagații aleși la Congres, când a fost și el ales in funcția de vicepreședinte.

Mie mi-a fost un mare învățător, un bun coleg de breaslă, un real conducător și un pri­eten rar. De la el am învățat arta negocierii, am deprins meseria de sindicalist. Împreună cu el am devenit formator sindical, am pregătit mai multe persoane din sindicat să devină lideri la diferite niveluri.

Avea o răbdare nemaipomenită să asculte, pe oricine avea probleme și venea la el după un sfat, după o consultație, pe care le oferea cu îngăduință și în mod profesionist.

Puteam să realizăm împreună cu el încă multe lucruri frumoase și benefice, multe pro­iecte începute au rămas nefinalizate, pentru că a plecat dintre noi prea devreme, subit și prea grăbit.

Și acuma îl văd cum se bucura când obținea ceva în folosul sindicatului, vorbea foarte emoționant despre parteneriat și despre felul cum ar trebui, în viziunea sa, să devină acesta cât mai real și mai constructiv. În diferite gru­puri de lucru, comisii, își respecta mandatul cu demnitate si verticalitate. Era atașat mai mult de locul de muncă, de oameni și nu a așteptat lauri pentru munca sa. Era de părere că orice om trebuie să fie prețuit când se află în viață, și nu atunci când se stinge.

Oamenii, de natura lor, sunt luptători, fieca­re în felul său. Un mare luptător pentru dreptu­rile omului a fost și Nicolae Suruceanu. Uneori ne obișnuim ușor cu toate cele ce ne înconjoară în viață, unele le mai trecem cu vederea. Adevă­rul adevărat este ca fără Nicolae Suruceanu va fi trist și îi vom duce dorul”.

Acum, când Nicolae Suruceanu nu mai este printre noi, îi aducem un omagiu de mulțumire pentru munca titanică depusă întru consolida­rea mișcării sindicale din Republica Moldova și pentru omenia manifestată față de cei din jur.

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

Colegii sindicaliști

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com