Milioane de lei suplimentar la buget, după încadrarea în câmpul legal a agenților economici

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 15.11.2017

   

vestea.net

vestea.net

 

În primele nouă luni ale anu­lui curent, în urma controa­lelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) ce vizează în parte încălcări ale legislaţi­ei în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, a impozitului pe venit, a contribuţiei de asigu­rări sociale şi primelor de asi­gurare obligatorie de asisten­ţă medicală), au fost calculate suplimentar la buget aproape 16 milioane de lei.

 

Datele sunt prezentate în Ra­portul general al activităților de minimizare a practicii de achita­re a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare. În total, SFS a adoptat 118 decizii asupra cazu­rilor de încălcare a legislației în domeniul raporturilor de muncă, inclusiv încălcări ce vizează co­rectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora. Din suma totală calculată, până în prezent, au fost achitate 10,3 milioane de lei.

 

infografic-il-ro

 

Pentru încălcarea prevederilor legislației aferente raporturilor de muncă, în baza deciziilor adopta­te, au fost recalculate impozite pe venit reținut din plățile salariale de suma de 1,68 milioane de lei, inclusiv 878 de mii de lei calcula­te prin metode și surse indirecte. La contribuții de asigurări sociale de stat, au fost virate suplimen­tar 2,85 milioane de lei, inclusiv 2,7 milioane de lei calculate prin metode și surse indirecte. Alte circa două milioane de lei au fost calculate din prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, inclusiv 822 de mii de lei calcula­te prin metode și surse indirecte etc.

În aceeași perioadă, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a realizat 

mai multe activități de informare și protejare a lucrătorilor. În cadrul Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective, CNSM a propus elaborarea și adoptarea unei Strategii naționale de com­batere a fenomenului „muncii la negru” și de achitare a salariilor „în plic”, în care să fie prevăzute soluții și impacturi privind mini­mizarea încălcărilor respective. De asemenea, a prezentat aviz negativ la proiectul de lege pri­vind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, conside­rând că proiectul de lege în va­rianta propusă va favoriza și mai mult munca la negru.

Totodată, CNSM a conlucrat cu partenerii în cadrul echipelor multidisciplinare în vederea asi­gurării monitorizării permanente a respectării legislației în dome­niul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaților și contracararea muncii „la negru” doar în unitățile economice unde există organizații sindicale.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.