26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Mihail Laşcu, președintele Federației „Sindlex”: „În capul mesei trebuie să fie tratarea cu respect a celor pe care îi reprezentăm”

Loading
Fără categorie Mihail Laşcu, președintele Federației „Sindlex”: „În capul mesei trebuie să fie tratarea cu respect a celor pe care îi reprezentăm”
Mihail Laşcu, președintele Federației „Sindlex”: „În capul mesei trebuie să fie tratarea cu respect a celor pe care îi reprezentăm”

lascu

 

În cei cinci ani care au trecut de la congresul II al CNSM s-au întâmplat multe lucruri în viața societății, inclusiv a sindicatelor. Deși multe probleme cu care ne confruntam acum cinci ani mai persistă, viața merge înainte, cu bune și cu mai puțin bune. Oricum, rolul sindicatelor a rămas același: apărarea drepturilor și a interese­lor celor care muncesc, sarea aces­tui pământ.

 

Pentru consolidarea mișcării sindicale, în opinia noastră, una dintre pârghiile care încă nu au fost folosite la nivelul cuvenit și care merită să fie utilizată este promo­varea tinerilor în organele sindi­cale de toate nivelurile, accederea acestora în politicile de elabora­re a strategiilor si programelor de perspectivă, încurajarea acestora să participe la procesul decizional. Sindicatele pot si trebuie să con­tribuie la stoparea exodului forţei de muncă tinere din ţară, fiindcă populația țării îmbătrânește într-un ritm rapid, îngrijorător.

Cea mai eficienta metodă de realizare a obiectivelor trasate de Confederaţie este stabilirea unui parteneriat şi dialog social de ca­litate, bazat pe respect reciproc şi  comunicare transparentă. Fede­raţia „Sindlex” poate spune că o astfel de deschidere instituţională o are stabilită cu Ministerul Aface­rilor Interne, lucru ce  impulsionea­ză multe soluţii şi realizări la nivel conceptual. Încrederea în partene­riatul social este o caracteristică a nivelului înalt de respect şi serveş­te doar la consolidarea capacită­ţilor instituţionale. Și noi credem că putem face mai mult împreună, fiind uniți, conlucrând strâns cu partenerii sociali.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com