Mens sana in corpore sano. Pădurarii, „La start cu familia”

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 20.06.2017

   

spartachiada-padurari

 

Peste 350 de salariaţi din silvicultură, membri de sindicat, şi-au încercat puterile la diferite probe sportive, în cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Spartachiadei Federaţiei „Sind-silva”. Evenimentul a fost găzduit recent de Casa de odih­nă „Campingul din oraşul Vadul lui Vodă”.  

 

La inaugurarea spartachiadei a participat conducerea CNSM, a Federației Sindicatelor din Silvi­cultură „Sindsilva”, administraţia Agenției „Moldsilva”.

Evenimentul a reunit 24 de echipe de la 24 de întreprinderi din cele 26 afiliate federaţiei. Pă­durarii și inginerii silvici s-au în­trecut la următoarele probe spor­tive: minifotbal, volei (bărbați şi femei), tenis de masă (bărbați și femei), darts, sărituri în lungime.

„Conducerea Federaţiei „Sind­silva” apreciază înalt aportul pe care îl au zi de zi salariaţii din sil­vicultură la gestionarea fondului naţional forestier, dar şi la des­făşurarea unor manifestări cultu­rale sau a unor competiţii spor­tive. Angajații care promovează sportul în masă, modul de viaţă sănătos dau dovadă de respon­sabilitate. Spartachiadele apropie salariaţii de la diferite întreprin­deri, îi fac mai prietenoşi. Echipele sportive sunt bine pregătite și de fiecare dată participă cu mare en­tuziasm la spartachiadele pe care le organizăm”, a ţinut să menţio­neze la inaugurarea evenimentu­lui Anatolie Ciobanu, preşedintele Federaţiei „Sindsilva”.

Ca să atragă mai multe femei în competiţii, Federaţia „Sindsil­va” a desfăşurat şi două probe în afara concursului – rotirea cercu­lui și una cu genericul „La start cu familia”.

În urma evaluării prestației sportivilor de către un grup de arbitri, a fost stabilit următorul clasament al echipelor:

Locul I – Întreprinderea Silvo–Cinegetică Cimișlia; locul II – În­treprinderea Silvică Soroca; locul III – Institutul de Cercetări și Ame­najări Silvice ICAS.

Învingătorii au fost distinși cu diplome, cupe și premii bănești din partea Federației „Sindsilva”.

La minifotbal, pe lângă locurile I, II și III, au fost desemnați: cel mai bun portar – Vladimir Balan, sala­riat la Întreprinderea Silvică de la Iargara; cel mai bun golgheter – Alexandru Galupa de la ICAS; cel mai bun mijlocaș – Maxim Vârlan, angajat la Întreprinderea Silvică Telenești.

Colegiul de arbitri, în frunte cu Valentina Cașin, a desemnat și cel mai bun voleibalist, care s-a dovedit a fi Tudor Tudosii de la Întreprinderea Silvo-Cinegetică Manta-V. Tamarei Iamandii, sala­riată la Rezervația „Plaiul Fagului”, i s-a atribuit titlul de cea mai efi­cientă voleibalistă.

La darts, cei mai iscusiți s-au dovedit a fi salariații de la Rezer-vația „Plaiul Fagului”, care s-au plasat pe locul I, cei de la Între­prinderea Silvo-Cinegetică Sil-Răzeni, clasați pe locul II, salariații de la ÎSC Cimișlia, care s-au situat pe locul III.

La sărituri în lungime, pe locul I s-a plasat echipa de la ÎS Soroca, pe locul II – cea de la ÎSC Strășeni, pe locul III – echipa de la ÎSC Cimișlia.

La tenis de masă, proba fe­minină, cele mai bune au fost Veronica Zabulica, salariată la ÎS Soroca, care s-a plasat pe locul I, Svetlana Coroi de la ÎS Silva-Sud Cahul, care s-a situat pe locul II, Lidia Cazacu, angajată la ICAS, care s-a clasat pe locul III.

La tenis de masă, proba mas­culină, s-au evidențiat Anatolie Plămădeală de la ÎS Edineț, care a obținut locul I, Ion Cibotaru, an­gajat la ÎS Soroca, care s-a situat pe locul II, Iuri Mitioglo, salariat la ÎS Comrat, care s-a plasat pe locul III.

De premii au beneficiat și co­piii salariaților din ramura silvică.