28 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Membrii Comitetului Executiv al FSLC au făcut un bilanț al activității în anul 2016

Loading
Fără categorie Membrii Comitetului Executiv al FSLC au făcut un bilanț al activității în anul 2016
Membrii Comitetului Executiv al FSLC au făcut un bilanț al activității în anul 2016
cultura

Foto: arhivă personală

 

Membrii Comitetului Exe­cutiv al Federației Sindica­telor Lucrătorilor din Cul­tură (FSLC) s-au întrunit, recent, în ultima ședință din 2016, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activității organelor sin­dicale pe parcursul anului 2016 și aprobat proiec-tul planului de activitate pentru următoarea peri­oadă.

 

Potrivit conducerii FSLC, por­nind de la prevederile statutare, obiectivul principal al sindicatu­lui este reprezentarea și apăra-rea drepturilor și a intereselor profesionale, economice, de an­gajare în câmpul muncii, sociale colective și individuale ale mem­brilor de sindicat în fața angaja­torilor.

Nadejda Andronic, vicepreșe-dintă a FSLC, a prezentat infor-mația cu privire la îndeplinirea planului de activitate al Con­siliului Republican al FSLC pe parcursul anului 2016, în care au fost expuse principalele rezultate obținute și obiectivele FSLC pen­tru următoarea perioadă.

Astfel, au fost efectuate verifi­cări în unele instituții din ramură privind activitatea administrației și a organelor sindicale în vede­rea respectării legislației muncii, securității și sănătății muncii, dar și a Convenției Colective (la nivel de ramură).

De asemenea, specialiștii apa­ratului Consiliului Republican al FSLC au efectuat verificări în vederea încasării și decontării cotizațiilor de membru de sindi­cat, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile sta­tutare, de către administrația unor instituții în care activează organizații sindicale membre ale FSLC.

În cadrul ședinței s-a vorbit și despre 

conlucrarea organe­lor sindicale cu partenerul so­cial, Ministerul Culturii, și cu administrațiile instituțiilor din subordinea acestuia, dar și cu administrația publică locală și cu direcțiile/secțiile cultură din țară. Totodată, s-a menționat că, în ultima perioadă a anului cu­rent, s-a depus efort în vederea perfectării Convenției Colective (la nivel de ramură), negocierii și semnării Acordului adițional la aceasta cu Ministerul Culturii, prin care a fost prelungit terme­nul acestui act juridic pentru pe­rioada anilor 2017-2020.

Potrivit vicepreședintelui FSLC, eforturi considerabile au fost depuse și în vederea conso­lidării organizațiilor sindicale, a formării și informării membrilor de sindicat și a activului sindical. În perioada menționată au fost desfășurate un șir de activități ce se referă la menținerea mem­brilor sindicat, perfecționarea capacităților liderilor sindicali, ale cadrelor și activului sindical.

În perioada următoare, con­ducerea și organele sindicale ale

FSLC vor continua să-și des-fășoare activitatea în corespun­dere cu prevederile statutare, iar eforturile vor fi direcționate spre realizarea sarcinilor stabili­te de Congresul VI al sindicatului din 28 mai 2015, pentru perioa­da 2015-2020.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com