Medicina: un an greu, și nici nu se vede luminița la capătul tunelului

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 11.04.2018

   

cairos.in

cairos.in

 

Migrația medicilor este un fenomen care continuă să perturbeze siste­mul sănătății. Doar anul trecut s-au eliberat din proprie inițiativă 4390 de medici. În același timp, o proble­mă extrem de importantă pentru sistemul de sănătate o constituie îmbătrânirea cadrelor medicale. În anul 2017, în instituțiile medicale au activat 10291 de angajați cu vâr­sta de pensionare și 1385 de inva­lizi. Fenomenul migrației cadrelor medicale este impulsionat de sala­riile mici, condițiile dificile de mun­că, lipsa spațiului locativ etc.

 

Aceste date statistice au fost făcute pu­blice în cadrul lucrărilor ședinței în plen a Consiliului Republican al Federației „Sănă­tatea”, care a avut loc pe 30 martie. Cei prezenți la eveniment au vorbit despre criza de lucrători medicali, indiferent dacă e vorba de doctori, asistente medicale, felceri sau infirmiere, despre salariile mi­zere, neatractive, în special pentru tinerii specialiști, condițiile de muncă dificile etc.

Sindicaliștii și-au spus păsul în fața de­putatei Valentina Stratan, a Alionei Serbu­lenco, secretar de stat în cadrul Ministe­rului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și vicedirectorului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Iurie Osoianu.

„2017 a fost un an dificil pentru siste­mul de sănătate și aici mă refer la faptul că 

în luna ianuarie a fost pus în discuție con­ceptul reformării sistemului pe cele trei segmente: medicina spitalicească, primară și sănătate publică. Punerea în aplicare a acestuia a demarat prin reforma Guver­nului, și anume – contopirea a două mi­nistere prin crearea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Ulterior, a de­marat reformarea sistemului de sănătate publică prin crearea Agenției naționale de sănătate publică. Cu toate că la momentul discuțiilor s-a declarat că reformele de­marate nu vor afecta angajații din sistem, astăzi se propune disponibilizarea a pa­truzeci la sută din angajații sistemului de sănătate public”, a menționat în discursul său Aurel Popovici, președintele Federației „Sănătatea”. Sindicatele se întreabă: cei care rămân să activeze în sistem vor face oare față sarcinilor impuse și realităților actuale?

În anul de referinţă, Biroul Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Mol­dova a pledat pentru ca organizațiile sin­dicale – reprezentante ale salariaților, de comun acord cu partenerii sociali, condu­cătorii unităților și administrația publică locală, să depună eforturi comune pen-tru identificarea mecanismelor care i-ar determina pe specialiști să nu plece din sistem.

„Modelul existent de acordare a fa-cilităților tinerilor specialişti, prevăzut doar pentru cei care se angajează în câmpul muncii în mediul rural este ineficient și ne­atractiv, în opinia beneficiarilor, cu toate că sumele alocațiilor financiare au crescut cu 50%”, a concluzionat Aurel Popovici.

Spre deosebire de vorbitorii repre-zentanți ai sindicatelor, care s-au referit la problemele ce macină sistemul medical, deputata Valentina Stratan și reprezentan­ta Guvernului, Aliona Serbulenco, au avut discursuri luminoase, referindu-se la reali­zările guvernării.

 

Lucrurile văzute prin diferite optici

 

„Un succes obținut sunt tichetele de masă. Sper să ajungem la ziua când aces­tea vor fi oferite bugetarilor, suplinind ast­fel salariile. Nu mai puțin important este proiectul „Prima Casă”, care le va oferi ti­nerilor posibilitatea să-și procure locuințe, prin garantarea factorului de risc de către Guvern. Ne întâlnim cu reprezentanții sin­dicatelor ori de câte ori avem nevoie și dezbatem problemele stringente”, a men-ționat Valentina Stratan.

Aliona Serbulenco, la rândul său, s-a re­ferit la dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova, afirmând că anul 2018 a început cu dreptul grație semnării de către Federația Sindicală „Sănătatea” a Convenției Colective la nivel de ramură.

„O clauză importantă din Convenție e faptul că partenerii sociali au convenit asu­pra asigurării finanțării unităților medicale conform necesităților și a transparenței în alocarea resurselor financiare”, a afirmat secretarul de stat.

Pentru a schimba lucrurile în bine în sistemul medical, Federația „Sănătatea” a propus atragerea mai intensă a investițiilor străine prin intermediul proiectelor ce țin de dezvoltarea continuă și reforma­rea sistemului sănătății; negocierea cu administrația publică locală privind par­ticiparea mai activă a acesteia la asigura­rea bunei funcționări a unităților medica-le etc.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.