13 noiembrie 2018
Chisinau
Social

Măsuri de sporire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă

Loading
Social Măsuri de sporire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă
Măsuri de sporire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă
Vocea poporului

În condiţiile în care, în ultimii ani, s-a diminuat controlul de stat în domeniul securității și sănătății în muncă, iar anga­jatorii nu asigură respectarea la nivelul cuvenit a legislației în această materie, CNSM a stabilit recent mai multe pri­orităţi pentru Inspectoratul Muncii al Sindicatelor.

Astfel, sarcinile formulate de Comitetul Confederal al CNSM includ exercitarea unui control permanent al respectării convențiilor Organizației Internaționale a Muncii ratificate de ţara noastră, a Codului muncii, Legii securității și sănătății în muncă, a altor acte legislati­ve și normative din domeniul muncii. Obiect al acestei moni­torizări îl constituie prevederile ce țin de realizarea drepturilor membrilor de sindicat la secu­ritatea și sănătatea în muncă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și