26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Manualul „Sindicatele şi economia informală” a fost lansat la Chişinău

Loading
Fără categorie Manualul „Sindicatele şi economia informală” a fost lansat la Chişinău
Manualul „Sindicatele şi economia informală” a fost lansat la Chişinău
ILO

Foto: molgov.so

 

Un manual de educaţie a lu­crătorilor cu titlul „Sindica­tele şi economia informală” a fost elaborat de experţii Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Recent, acesta a apărut şi în limba română.

 

Lucrarea a fost concepută ca un instrument practic şi va fi distribu­ită formatorilor şi liderilor sindicali din ţara noastră, care vor acorda ajutor grupurilor de lucrători din economia informală.

De asemenea, manualul poate fi folosit de traineri care instruiesc liderii sindicali.

Scopul acestui ghid este de a-i ajuta pe utilizatorii lui să înţeleagă conceptul, natura, cauzele şi dina­mica economiei informale şi a in­strumentelor analitice de cercetare pentru o mai bună cunoaştere a acestui sector al activităţii econo­mice.

Printre obiectivele manualului se numără şi înţelegerea politicilor şi a acţiunilor întreprinse de miş­carea sindicală la toate nivelurile, a relaţiei dintre drepturile funda­mentale ale lucrătorilor şi econo­mia informală, precum şi a secu­rităţii şi protecţiei sociale într-o astfel de economie.

Lucrarea cuprinde subiecte pre­cum: dezbaterea politicilor privind formalizarea, standardele interna­ţionale ale muncii, tranziţia la for­malitate, protecţia socială a munci­torilor, sindicatele în contracararea economiei informale, educaţia lucrătorilor etc.

Munca informală este un mijloc prin care angajatorii plasează ris­curile şi responsabilităţile pe ume­rii lucrătorilor, majoritatea cărora nu sunt în stare să-şi exercite drep­turile fundamentale şi duc lipsă de protecţia de bază pe care o merită.

Totodată, provocarea legată de reducerea deficitului de muncă decentă este cea mai mare în cazul prestării activităţii în afara cadru­lui legal şi instituţional. În prezent, în lume, majoritatea oamenilor lu­crează în economia informală, pen­tru că cei mai mulţi dintre ei nu pot să-și găsească alte locuri de muncă sau să-şi lanseze afaceri în econo­mia formală.

Reprezentanţii Biroului Interna­ţional al Muncii de la Budapesta au menţionat, în contextul lansării la Chişinău a acestui ghid, că lucrarea a fost elaborată de un colaborator experimentat al OIM şi ţara noas­tră este prima în care aceasta va fi utilizată.

„Am ales Republica Moldova, pentru că suntem siguri că aici vom avea parte de conlucrare din partea tuturor celor trei parteneri de dialog social: guvern, sindicat şi patronat”, au concretizat reprezen­tanţii OIM.

Aceştia au îndemnat liderii sin­dicali din ţara noastră să încerce să afle opinia oamenilor pentru care şi cu care lucrează despre fenome­nul economiei informale. Ei au dat asigurări că în acest fel se va ajunge la un punct de vedere structurat şi coerent, care va servi la atingerea eficienţei în acţiunile întreprinse pentru combaterea fenomenului respectiv.

La rândul lor, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova au precizat pentru „Vocea poporului” că acest manual este de o importanţă de­osebită pentru ţara noastră, care, împreună cu un şir de state, inclu­siv Muntenegru şi Serbia, caută so­luţii pentru această problemă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com