18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Mânaţi de grijile familiale, acum 110 ani, constructorii şi-au creat un sindicat

Loading
Fără categorie Mânaţi de grijile familiale, acum 110 ani, constructorii şi-au creat un sindicat
Mânaţi de grijile familiale, acum 110 ani, constructorii şi-au creat un sindicat

sindicons-110

 

De numeroase distincţii şi premii, aprecieri emoţionante, dar şi de felicitări călduroase au avut parte, zilele trecute, reprezentanţii sindi­catelor din construcţii şi industria materialelor de construcţii din ţara noastră. O ceremonie dedicată îm­plinirii a 110 ani de la înfiinţarea acestui sindicat a fost organizată în incinta Teatrului de Revistă „Ginta Latină” din capitală de către Fede­raţia „Sindicons”.

 

Mânaţi de sărăcie şi nevoile familiale, pe 19 decembrie 1905, un grup numeros de lemnari, zugravi, tencuitori, turnători de fontă sau lăcătuşi s-au adunat în incin­ta Amfiteatrului Puşkin din capitală să-şi revendice dreptul la un trai decent. Ei au adoptat atunci o rezoluţie privind înfiinţa­rea imediată a unui sindicat care să prote­jeze muncitorii şi să le promoveze interesele profesionale.

„O istorie se zideşte în timp. Astfel a fost zămislită şi istoria sindicatului nostru. Şi dacă există istorie, există şi eroi, care în acest caz s-au întrunit, mânaţi de grijile famili­ale, şi s-au adresat mai marilor de atunci. Eroi suntem şi noi, cei care învăţăm istoria şi o scriem. Noi încercăm în permanenţă să construim, iar de unii singuri nu putem face acest lucru. De aceea, în cadrul ramurii con­struim un parteneriat social, prin interme­diul căruia reuşim mai multe”, a menţionat Victor Talmaci, preşedintele „Sindicons”, în cadrul ceremoniei.

 

„Sindicons” este unul dintre cele mai puternice sindicate din ţara noastră

 

Şi dacă atunci au cerut să fie creat acest sindicat, acum trebuie să-i convingem să de­vină membri pentru a le proteja interesele, a apreciat Oleg Budza, preşedintele Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Totuşi, „Sindicons” este unul dintre cele mai puternice sindicate din ţara noastră, imple­mentează noi iniţiative importante, are pu­terea de a convinge pe cei care deseori nu aud mesajul sindicatelor.

Oleg Budza a declarat că, în prezent, în ţara noastră nu este spaţiu locativ accesibil pentru o bună parte de populaţie şi, mai ales, pentru tineri. De aceea, trebuie gândite mecanisme pentru a fi construite locuinţe la preţul de 200-300 de euro metrul pătrat, faţă de 800.

„Noi suntem convinşi că un loc de muncă în construcţii mai creează încă şapte-opt în alte sectoare ale economiei”, a mai remarcat Oleg Budza.

Reprezentanţii Guvernului au venit cu un mesaj de felicitare şi au dat asigurări că sunt deschişi spre conlucrare cu Federaţia „Sindicons” pentru a fi create condiţiile ne­cesare ca cei care stau pe schele să se simtă mai bine, în pofida multiplelor probleme existente.

„Activitatea Comisiei tripartite din ramu­ra construcţiilor s-a intensificat în ultimul timp, discutăm multe probleme şi dezidera­tul de bază pe care îl aplicăm împreună cu patronatele şi sindicatele este negocierea, convingerea, şi nu lupta”, a subliniat Ion Stratulat, viceministru al Dezvoltării Regio­nale şi Construcţiilor.

 

g_cnsm

Toţi ne dorim condiţii de viaţă conforme nivelului actual de civilizaţie

 

O problemă majoră pentru ramura con­strucţiilor este forţa de muncă. În opinia lui Pavel Caba, preşedintele Federaţiei Patrona­le „Condrumat”, dezvoltarea parteneriatului social şi aplicarea unor politici care să ducă la crearea a noi locuri de muncă în construc­ţii depinde, în primul rând, de gradul de re­ceptivitate din partea Guvernului.

„Pentru fiecare dintre noi este important să poată munci la baştină, să dispună de condiţii de viaţă conforme nivelului actual de civilizaţie. Acest lucru depinde de noi, dar şi de cei de la conducerea statului, de felul în care aud şi dau curs ideilor pe care le sugerăm pentru ameliorarea situaţiei în care ne-am pomenit”, a specificat Pavel Caba.

Cu această frumoasă ocazie, reprezentan­ţii mai multor sindicate de ramură din ţara noastră au adus felicitări cordiale reprezen­tanţilor Federaţiei „Sindicons”. Totodată, programul evenimentului a fost întregit pe tot parcursul de activităţi artistice dedicate deopotrivă ceremoniei, dar şi apropiatelor sărbători de iarnă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com