26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Majorarea salariilor – o măsură dificilă, dar necesară

Loading
Fără categorie Majorarea salariilor – o măsură dificilă, dar necesară
Majorarea salariilor – o măsură dificilă, dar necesară

protest

 

Sfârşitul anului trecut a fost marcat în mai multe ţări, inclusiv state-par­tenere cheie ale Republicii Moldova, printr-o sarabandă a majorărilor de salarii. De exemplu, în Rusia, a cărei economii este în declin, administra­ţia de la Kremlin a luat decizia de a mări, de la 1 ianuarie curent, salariul minim garantat cu 236 de ruble  şi astfel cea mai mică leafă în cea mai mare putere economică din Comunitatea Statelor Independente va ajunge la 6201 ruble, echivalentul a aproape trei mii de lei moldoveneşti.

 

Guvernul României, condus de Dacian Cioloş, care a înregistrat cea mai mare creş­tere economică din Uniunea Europeană, s-a dovedit şi mai generos. A mărit salariul mi­nim brut până la 1250 de lei româneşti, care face cât aproape 255 de euro sau peste 5600 de lei moldoveneşti. Ar fi de remarcat că, după cuantumul salariului minim, România ocupă penultimul loc în UE. Doar în  Bulga­ria acesta este mai mic, 200 de euro, după ce anul trecut a fost majorat de la 184 de euro. În Germania, ţară în care anul trecut a fost reglementat salariul minim, nivelul acestuia este de 1473 de euro. În Belgia, cel mai prost plătit lucrător primeşte câte 1500 de euro în fiecare lună. Totuşi, nu chiar în toate statele din Uniunea Europeană salariile sunt atât de mari. De exemplu, în Polonia, salariul minim se ridică la 410 euro pe lună, iar în Spania este un pic mai mare, 760 de euro.

 

Salariul mediu în Moldova, mai mic decât salariul minim din UE

 

Dar, oricum ai da, în Republica Moldova, salariul minim pe ţară este cel mai mic din Europa şi printre cele mai reduse din Co­munitatea Statelor Independente. Ultima dată a fost mărit la 1 octombrie 2014 şi la momentul de faţă constituie doar 1000 de lei moldoveneşti, adică aproape 45 de euro. Ceea ce ar însemna că salariul minim din ţara noastră este de trei ori mai mic decât cel din Rusia sau de cinci ori şi ceva mai redus decât în România. La noi, nici chiar salariul mediu nominal brut pe ţară nu se ridică la nivelul salariului minim din ţara de peste Prut. Potrivit ultimelor date ale Biroului Na­ţional de Statistică, care vizează luna octom­brie anul trecut, salariul mediu lunar brut în ţara noastră a ajuns la aproximativ 4565 de lei, echivalentul a peste 207 euro.

 

Salariile reale sunt în continuă descreştere

 

Dar cel mai îngrijorător este faptul că, începând cu luna septembrie anul trecut, 

valoarea reală a salariilor în ţara noastră a început să scadă, ceea ce afectează negativ puterea de cumpărare a angajaţilor. Astfel, în prima lună a toamnei trecute, salariul real pe ţară s-a micşorat cu 2,3 procente în com­paraţie cu anul precedent. Unii specialişti de la guvernare au explicat această cădere a sa­lariului real pe ţară prin fenomenul sezonier. Chipurile, veniturile salariale pe luna sep­tembrie sunt comparate cu cele din august, care sunt incomparabil mai mari, deoarece includ  şi indemnizaţiile, ajutoarele acordate cu ocazia vacanţelor de vară. Explicaţia ar fi fost pertinentă, acceptabilă, dacă reducerea salariului real avea un caracter temporar, izolat şi ar fi vizat dar luna septembrie. Din păcate, diminuarea valorii reale a salariilor a continuat şi în luna următoare.

De bună seamă, în luna octombrie, câş­tigul salarial mediu nominal brut a crescut cu aproape șase la sută şi a constituit, după cum am spus mai sus, aproape 4565 de lei. Însă preţurile la nivel de ţară au crescut şi mai mult, tocmai cu 13 procente şi ceva. De aceea, indicele câştigului salarial real s-a do­vedit cu 6,4% mai mic faţă de perioada co­respunzătoare a anului precedent. Ceea ne permite să afirmăm că devalorizarea salari­ilor din ţara noastră s-a petrecut doar într-o lună cu aproape o viteză triplă, de la 2,3 la sută la 6,4 la sută.

În afară de preţuri, şi deprecierea mone­dei naţionale a condus la „ieftinirea” lefuri­lor noastre. Chiar dacă în octombrie 2014 salariul mediu lunar brut pe ţară era de 4309 lei, acesta valora cât aproape 230 de euro. Pe când anul trecut, în această lună, el crescuse, după cum am remarcat anterior, cu 5,9 la sută, dar ce folos? Transformat în euro, câştigul salarial mediu nominal brut  s-a micşorat cu aproape 10 la sută şi nu va­lora mai mult 208 euro, adică a coborât cam la nivelul celui mai mic salariu minim din Uniunea Europeană.

Rezultă că este o nevoie imperioasă de a majora salariile, inclusiv a celui minim. Nu doar pentru a spori veniturile lucrătorilor, ci măcar pentru a salva valoarea reală a salari­ilor. Amintesc că, la începutul anului trecut, Consiliul General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, alarmat de situ­aţia social– economică în care a ajuns Repu­blica Moldova, a cerut Guvernului şi Parla­mentului Republicii Moldova, mai apoi, pe parcursul anului revenind în repetate rân­duri la această revendicare,  să stabilească un salariu minim pe ţară în mărime de 60 la sută din salariu mediu pe economie. Având în vedere că Guvernul a stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie în mări­me de 5050 de lei, ar reieşi că salariul minim pe ţară ar trebui să se ridice la trei mii lei, adică echivalentul salariului minim garan­tat în Rusia. În afară de aceasta, sindicatele au solicitat o indexare a salariului minim pe ţară la nivelul indicelui preţurilor de con­sum, pentru a preveni o eventuală devalori­zare a salariilor sub presiunea inflaţiei.

 

De unde luăm bani pentru majorareasalariilor?

 

Unii, însă, au parat, chipurile, intenţia este bună, dar de unde să luăm bani pentru a majora salariile. Cu atât mai mult cu cât în trimestrul trei economia ţării a cunoscut un proces de descreştere. De aceea, ţin să invoc trei motive în temeiul cărora se poate pur­cede la majorarea salariilor. În primul rând, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a fă­cut publică ştirea precum că acumulările de venituri în bugetul de stat au crescut brusc, semnificativ spre finele anului. Or, devalo­rizarea monedei naţionale are şi un impact pozitiv, conduce la extinderea încasărilor de taxe la importuri, care reprezintă principala sursă de venituri pentru bugetul de stat.

 

Experții au prognoze optimiste

 

Mai apoi, Centrul analitic „Expert–Grup” prevede pentru anul 2016 o stabilizare a si­tuaţiei financiar-economice în ţară. Chiar şi din perspectiva unui scenariu pesimist, ex­perţii acestei instituţii nonguvernamentale prezic o creştere a produsului intern brut de un procent. Iar în cazul unei evoluţii favo­rabile a stării de lucruri din ţară, aceştia nu exclud o creştere economică de până la trei procente.

Şi Alex Kremer, manager de ţară al Băn­cii Mondiale în Republica Moldova, se ara­tă optimist în ce priveşte anul 2016 pentru țara noastră. El crede că Moldova a depășit cel mai devastator șoc economic cauzat de recesiunea economică din Rusia, precum și seceta din 2015. După un declin de doi la sută în 2015, conform previziunii acestei in­stituţii financiare internaţionale, creșterea produsului intern brut va fi relansată ușor în 2016, până la 0,5 la sută, și va accelera până la patru la sută în 2017.

Aşadar, atât situaţia curentă privind acu­mularea veniturilor în bugetul de stat, pre­cum ne-a relatat-o serviciul fiscal, cât şi pro­gnozele optimiste ale experţilor locali şi ale celor internaţionali, ne permite să spunem că bani pentru majorarea salariilor sunt şi vor fi şi de acum înainte în ţară.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com