17 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Mai puţine locuri de lucru, create în acest an în ţara noastră

Loading
Fără categorie Mai puţine locuri de lucru, create în acest an în ţara noastră
Mai puţine locuri de lucru, create în acest an în ţara noastră

tirgul-locurilor-de-munca

 

Un număr mai mic de lo­curi de muncă va fi creat în acest an faţă de 2015. Aceas­ta reprezintă o consecinţă a tendinţei negative pe care o înregistrează majoritatea in­dicatorilor macroeconomici şi care indică asupra vulne­rabilităţii sistemului social-economic al ţării noastre, apreciază specialiştii de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

Astfel, conform prognozei pieţei muncii, în 2016, cele mai multe lo­curi de lucru vor fi create în agri­cultură şi în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul sau aproximativ 950 şi, respectiv, 840. În aceste sectoa­re este necesar un număr mai mare de brațe de muncă pentru meserii­le muncitoreşti.

Totodată, pe piaţa forţei de muncă este atestată în prezent o discrepanţă în ceea ce priveşte cererea şi oferta. Aceasta este ge­nerată de un deficit de muncitori calificaţi, determinat atât de lipsa acestora, cât şi de fluctuaţia lor mare pe anumite segmente ocupa­ţionale.

Conform indicatorilor preconi­zaţi de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în 2016, vor fi înregistrate nu mai puţin de 42 de mii de locuri de muncă va­cante. Totodată, peste 77 de mii de persoane cu statut de şomer vor beneficia de asistenţă din partea structurilor abilitate ale statului, iar cel puţin 17 mii dintre ele vor fi plasate în câmpul muncii.

 

Planuri şi acţiuni

 

Astfel, conform Planului de ac­ţiuni al ANOFM, în 2016, numă­rul de persoane plasate în câmpul muncii va spori cu cel puţin un procent şi, în acest fel, aproape 22 la sută dintre toţi şomerii aflaţi în evidenţă ar urma să fie angajaţi.

Totodată, gradul de ocupare a locurilor de muncă libere declara­te de angajatori urmează să fie de 

75 la sută, iar ponderea persoane­lor plasate în câmpul muncii din rândul beneficiarilor de ajutor de şomaj – de 20 la sută.

De asemenea, durata medie de plată a ajutorului de şomaj a fost prognozată să constituie aproxi­mativ cinci luni, pe când cea a alo­caţiei de integrare şi reintegrare profesională – de aproape patru luni.

 

Date statistice

 

Conform datelor Biroului Naţi­onal de Statistică, în trimestrul trei al anului trecut, populaţia activă a fost de aproape un milion 350 de mii de persoane. Dintre acestea, 44 de mii au constituit şomerii.

Statisticile arată că în aceeaşi perioadă a fost atestată o creştere a numărului de persoane ocupate din rândul tinerilor, care s-a cifrat la aproape 323 de mii.

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, a precizat pentru „Vocea poporului” că, la o recentă şedinţă a Consiliu­lui de administraţie al ANOFM, au fost aprobate mai multe docu­mente. Printre acestea se numără Planul acţiunilor ANOFM de pro­movare a politicilor pe piaţa forţei de muncă, Prognoza pieței muncii și Barometrul profesiilor pentru anul 2016.

În context, membrii Consiliu­lui de administrație al ANOFM au propus ca o prioritate pentru agenție, inclusiv pentru structurile sale teritoriale, să o constituie spo­rirea vizibilității acestei structuri pe  piața forței de muncă.

Cu referire la Planul de acţiuni, Raisa Dogaru, directorul ANOFM, a subliniat că acesta a fost elaborat în urma unei analize profunde a activităților desfășurate, a succe­selor și rezervelor existente, pre­cum şi în corelare strânsă cu reco­mandările Prognozei pieței muncii pentru 2016.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au remarcat că, pe parcursul anului trecut, speci­aliştii ANOFM au făcut faţă mai multor provocări. În acelaşi timp, acţiunile preconizate pentru acest an se bazează pe astfel de priorităţi cum sunt: combaterea şomajului, creşterea gradului de ocupare, for­marea profesională a şomerilor, îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă etc.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com