20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Mai multă securitate şi sănătate în muncă la instituţiile de învăţământ

Loading
Fără categorie Mai multă securitate şi sănătate în muncă la instituţiile de învăţământ
Mai multă securitate şi sănătate în muncă la instituţiile de învăţământ

institutul-muncii

 

Normele minime în domeniul secu­rităţii şi sănătăţii în muncă ce tre­buie aplicate în cadrul instituţiilor de învăţământ din ţara noastră au constituit tema unui curs de instru­ire, cu durata de trei zile, desfăşu­rat recent la Institutul Muncii din capitală. La instruire a participat un grup constituit din angajatori şi specialişti responsabili de aplicarea normelor în cauză de la instituţii din raioanele Rîşcani şi Ştefan Vodă, care au organizaţii sindicale afiliate Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ).

 

Pentru prima dată, participanţii la acest curs au fost familiarizaţi cu întregul set de documente din domeniul securităţii şi sănă­tăţii în muncă, care trebuie să existe la între­prinderi, a precizat pentru „Vocea poporului” Vasile Siloci, inspector sindical de muncă şi instructor. Totodată, au fost specificate, în­tr-un mod aparte, atât aspectele relevante legate de securitatea în muncă, cât şi cele ce ţin de sănătate, lucru care nu s-a mai făcut până acum.

Vasile Siloci a remarcat că, pentru a avea rezultate cât mai bune în domeniul respectiv, este necesar ca specialiştii sindicali să conlu­creze între ei şi să dea dovadă de solidarita­te. „Faceţi tot ce vă stă în puteri ca membrii colectivelor de muncă şi fiecare salariat în parte să nu sufere, să existe condiţii cât mai bune de muncă acolo unde vă aflaţi şi ca lu­crurile să evolueze din bine în mai bine”, i-a îndemnat pe participanţi Vasile Siloci.

 

g_cnsm

Experienţa şi cunoştinţele oferite au fost bine asimilate şi vor avea un impact major

 

La rândul său, Ion Vartic, inspector sin­dical de muncă şi instructor, a menţionat că, în cadrul acestui curs, a existat un interes sporit din partea angajatorilor şi a specialiş­tilor faţă de cunoaşterea şi implementarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Astfel, participanţii au fost activi în cadrul diferitelor sesiuni şi au pus numeroase între­bări pentru a se asigura că înţeleg în detaliu materia studiată. „Acest fapt denotă că ex­perienţa şi cunoştinţele oferite au fost bine asimilate şi vor avea un impact major. De asemenea, este evident că angajatorii simt o responsabilitate dublă, atât faţă de salariaţi, cât şi pentru elevii care le sunt încredinţaţi de părinţi”, a subliniat Ion Vartic.

În calitatea sa de participant la instrui­re, Tudor Semeniuc, preşedintele Consiliu­lui interramural al sindicatelor din raionul Rîşcani şi preşedinte al Consiliului raional Rîşcani al FSEŞ, a specificat că iniţiativa de a urma acest curs aparţine angajatorilor şi salariaţilor.

„Am avut nevoie de perfecţionarea cu­noştinţelor în ceea ce priveşte normele în vi­goare de securitate şi sănătate în muncă. În instituţiile noastre ne confruntăm cu unele dificultăţi atunci când trebuie să elaborăm documentaţia necesară în această materie, iar conţinutul acestui modul îmi pare util sub toate aspectele”, a accentuat Tudor Se­meniuc.

Şi Fedora Ciobanu, directoarea Gimnaziu­lui „Ion Creangă” din satul Copceac, raionul Ştefan Vodă, a apreciat că, în cele trei zile, a căpătat cunoştinţele de care avea nevoie, axate pe normele în vigoare ce trebuie res­pectate de angajatori în raport cu lucrătorii şi elevii.

„Ne perfecţionăm cunoştinţele sub aceste aspecte o dată la 36 de luni. Suntem conşti­enţi de importanţa temei, pentru că securi­tatea şi sănătatea oamenilor au un preţ in­estimabil. Aceste norme sunt puse pe primul plan în activitatea noastră de zi de zi”, a con­statat Fedora Ciobanu.

Dorin Suruceanu, şeful Direcţiei formare sindicală şi cercetare din cadrul Institutului Muncii, a concretizat că acest curs este pre­văzut pentru o durată de 40 de ore. Obiec­tivul lui principal este însuşirea cerinţelor minime în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute de legislaţia în vigoare. Cursul este destinat angajatorilor, condu­cătorilor locurilor de muncă şi specialiştilor din serviciile interne în acest domeniu ale unităţilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com