22 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Mai multă protecţie sindicală pentru constructorii din Moldova şi România

Loading
Fără categorie Mai multă protecţie sindicală pentru constructorii din Moldova şi România
Mai multă protecţie sindicală pentru constructorii din Moldova şi România

sindicons-familia

 

Un acord de cooperare şi înfrăţi­re între Federaţia „Sindicons” din Republica Moldova şi Federaţia Generală a Sindicatelor „Familia” din România a fost semnat, recent, la Chişinău, în cadrul unei şedin­ţe comune a structurilor de con­ducere ale celor două organizaţii. Evenimentul a fost prilejuit de îm­plinirea a 25 de ani de colaborare între cele două federaţii.

 

„În cei 25 de ani, am reuşit să construim o relaţie sinceră şi să ne ajutăm reciproc în toate activităţile desfăşurate împreună. Cel mai important e că am izbutit să menţinem şi să consolidăm mişcarea sindicală, în po­fida tuturor greutăţilor sociale, economice şi politice, care ne-au stat şi ne mai stau în cale”, a apreciat Victor Talmaci, preşedinte­le „Sindicons”.

Astfel, Federaţia „Sindicons” a preluat de la FGS „Familia” bune practici privind trans­miterea de abilităţi în domenii, precum sunt negocierile colective, parteneriatul social, instruirile sindicale, formarea profesională şi de formatori. Cu toate acestea, mai exis­tă multe rezerve în interior şi exterior, care le dau membrilor de sindicat prilej pentru a lansa şi unele critici.

„Noi vorbim adesea despre parteneriatul social, dar acesta devine tot mai declarativ, despre solidaritate sindicală, dar unde este ea? Vorbim despre un salariu decent, dar cu ce se măsoară acesta, despre un trai decent, dar cine are parte de el, despre economia reală, dar nivelul celei informale a întrecut măsura. Vorbim despre justiţie, dar ne este frică să apelăm la ea, vorbim despre servicii de calitate, dar în structurile care ar trebui să le presteze triumfă corupţia, vorbim des­pre crearea unor condiţii de muncă, dar pe alocuri se munceşte mai ceva ca acum 100 de ani. Şi în final, vorbim despre om şi pro­blemele lui, dar el nu mai înţelege nimic din toate acestea şi cu mare greu rezistă situaţii­lor stresante”, a relevat Victor Talmaci.

Preşedintele „Sindicons” a remarcat că sunt necesare încă multe acţiuni pentru ca serviciile prestate membrilor să crească în calitate, pentru a-i putea motiva pe oameni să adere la sindicat şi să devină mai activi şi mai curajoşi în a-şi proteja drepturile. În prezent, sunt cazuri în care angajatorii pot să-şi permită încălcarea dreptului la libera asociere.

De aceea, sindicaliştii trebuie să devină în continuare cât mai puternici şi din ce în ce mai uniţi, pentru a contribui împreună la re­alizarea unor acţiuni comune şi a unor pro­iecte de perspectivă. Este însă foarte mult de lucru pentru a-i da sindicatului un aspect mai modern ca să corespundă cerinţelor ac­tuale, a mai opinat Victor Talmaci.

 

Mai multe lucruri înfăptuite

 

„De-a lungul vremii, am reuşit să înfăp­tuim mai multe lucruri bune împreună cu partenerii noştri sociali – patronatele din construcţii. Mă refer la înfiinţarea Casei So­ciale a Constructorilor, a Casei de Meserii a Constructorilor şi alte lucruri. De multe ori au avut loc schimburi de experienţă între colegii din sindicate, dar şi cu participarea unor patroni din Republica Moldova”, a menţionat Gheorghe Bălăceanu, preşedin­tele FGS „Familia”.

Pe marginea succeselor înregistrate prin prisma acestei colaborări s-a pronunţat şi 

Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, dar şi mai mulţi oaspeţi din diferite organizaţii din ţara noastră şi din România.

În cadrul evenimentului sus-menţionat au fost înmânate diplome de excelență unui şir de sindicaliști care au contribuit la dez­voltarea relațiilor de colaborare între cele două federaţii.

 

Prevederile acordului

 

Scopurile Acordului de cooperare şi înfră­ţire între Federaţia „Sindicons” din Republi­ca Moldova şi FGS „Familia” din România ţin de efectuarea unor schimburi de expe­rienţă, cunoştinţe şi practici în domeniile: sindical, dialog social, sănătate şi securitate în muncă şi cultural-sportiv.

Totodată, documentul prevede crearea şi dezvoltarea de proiecte comune, care să răspundă nevoilor membrilor de sindicat ai celor două organizaţii prin elaborarea în co­mun a unui plan de acţiuni agreat de ambele părţi.

De asemenea, în baza acestui acord ur­mează a fi stabilite proiecte comune cu fi­nanţare europeană în domenii ce privesc activităţile celor două organizaţii.

Părţile îşi mai propun să sporească inte­resul partenerilor sociali din sectoarele pe care le reprezintă cele două structuri sin­dicale de a se asocia şi implica în procesul de cooperare, precum şi să se promoveze şi sprijine reciproc în cadrul organizaţiilor sin­dicale internaţionale la care sunt afiliate.

Acest acord a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată şi a intrat în vigoare din mo­mentul semnării.

Agenda evenimentului a inclus şi un su­biect legat de promovarea obiectivelor Convenției Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com