Mai mult decât sport – e o competiţie care face salariaţii mai uniţi

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 12.09.2017

   

cupa-federatiei-agroinsind

 

Salariaţi de la mai multe între­prinderi din domeniul agricul­turii şi alimentaţiei s-au reunit recent la Ceadâr-Lunga, în ca­drul unui eveniment sportiv – Cupa Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” la minifotbal, ediţia a patra.

 

„Sindicatele se pronunță pen­tru un mod de viață sănătos. În­demnăm toți salariații  să practice sportul, să-și fortifice sănătatea, a subliniat la inaugurarea campio­natului Elena Kioroglo, preşedinta Consiliului regional al Federaţiei „Agroindsind” din UTA Gagauz-

Yeri. „Pe lângă faptul că apără inte­resele salariaților, sindicatele desfășoară activități culturale şi spor­tive. Sunt convinsă că, drept ur­mare a acestei competiții, va în­vinge prietenia”.

Iurie Pojoga, secretar executive al Federației „Agroindsind”, sus­ţine că evenimentul a avut loc în contextul sărbătorilor Ziua Inde-pendenței și Limba Noastră cea Română. „Federaţia „Agroind­sind” acordă o atenție deosebită minifotbalului. În agricultură și în industria prelucrătoare activează mai mulţi bărbați decât femei, de vârsta a doua și a treia, care ma­nifestă un interes sporit față de proba respectivă. Actuala ediţie a cupei a reunit sportivi care au o vârstă cuprinsă între 35 și 60 de ani. E vorba de echipa de la Uniunea Teritorială „Agroindsind” din raionul Vulcănești, cea din ra­ionul Ceadâr-Lunga, echipa de la SA „Bucuria”, Chişinău,  precum și echipa de la Sindicatul Unificat al Companiei „Sudzucker Moldova”, care are filiale la Fălești, Drochia şi Alexandreni, Sângerei.

Altfel spus, asistăm la un cam­pionat al Republicii Moldova, la care sunt echipe din nord, cen­tru și sud. Astfel de întâlniri ale echipelor este mai mult decât sport, în cadrul acestor competiții salariații din ramură discută des­pre problemele din domeniu, salarizare, au posibilitate să facă schimb de experiență în dome­niul în care activează. Comuni­carea dintre concurenți repre­zintă un element al diplomației populare – competiția reunește reprezentanți ai diferitelor etnii”, a menţionat 

Iurie Pojoga.

Căpitanul echipei de minifot­bal de la SA „Bucuria”, Veaceslav Duca, a remarcat că acum trei ani echipa pe care o reprezintă a obținut locul I la un campio­nat de minifotbal care a avut loc la Sergheevka, Ucraina. „Avem la întreprindere și două fete care practică fotbalul, e vorba de Nina și Alina Gnip”.

Eugenia Ghiric, președinta comitetului sindical al SA „Bucu­ria”, a spus că echipa de minifot­bal de la fabrică mai participă la competiții sportive care au loc anual la Vadul lui Vodă.

„Astfel de competiții fac sala-riații mai uniți și mai responsabili, a ținut să menționeze Valentina Svinarciuc, președinta comitetului sindical unit al Companiei „Sud­zucker Moldova”.

Dar iată și rezultatele compe-tițiilor. Pe locul I s-a clasat echipa de minifotbal de la Uniunea Teri­torială „Agroindsind” din Ceadâr-Lunga, care a câștigat Cupa fede­raţiei. Pe locul II s-a situat echipa de la SA „Bucuria”, Chişinău, pe locul III – echipa de la Compania „Sudzucker Moldova”, iar pe locul IV – echipa de la Uniunea Teritori­ală a Federaţiei „Agroindsind” de la Vulcăneşti.

Federaţia „Agroindsind” mai desfășoară un turneu de fotbal pentru juniori, iar ultima ediție a acestui eveniment a avut loc în luna mai 2016, la Ialoveni. Câștigător al turneului a devenit Combinatul de vinuri spumante de la Cricova.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.