25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Lucrătorii unei întreprinderi din Bălţi şi-au recuperat salariile restante

Loading
Fără categorie Lucrătorii unei întreprinderi din Bălţi şi-au recuperat salariile restante
Lucrătorii unei întreprinderi din Bălţi şi-au recuperat salariile restante
Foto: jurnal.md

Foto: jurnal.md

 

Angajaţii SA „Incomlac”, în­treprindere care face parte din concernul transnaţional „JLC Group”, au reuşit recent să-şi obțină salariile restante pentru o perioadă de patru luni con­secutiv.

 

Acest lucru a fost posibil după ce salariaţii au expediat o plângere colectivă pe adresa Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova. În consecinţă, la întreprinde­re au fost delegaţi să efectueze o vizită de lucru experţii Inspectora­tului Sindical de Muncă, a precizat Elena Carchilan, şefa acestei struc­turi.

Angajaţii unităţii economice din Bălţi menţionează în scrisoarea lor că, deşi au muncit fără întrerupe­re, timp de patru luni nu le-au fost plătite salariile.

În aceste condiţii, ei se întrea­bă de ce nu există lege care să-l amendeze pe conducătorul în­treprinderii pentru faptul că nu-şi onorează angajamentele faţă de angajaţi.

Autorii scrisorii afirmă că nu ştiu cu certitudine ce face administra­ţia unităţii economice cu salariile lor, dar că dispun de informaţii cum că banii ar fi transferaţi pes­te hotarele ţării. Tot ei precizează că, în fiecare zi, întreprinderea vin­de producţie în valoare de peste 100 de mii de lei.

În calitatea lor de membri de sindicat, angajaţii de la SA „Incomlac” au 

solicitat conducerii CNSM ca, în limitele atribuţiilor cu care sunt învestite sindicatele, să fie lu­ate toate măsurile necesare pentru soluţionarea problemei.

Drept reacţie la solicitarea co­lectivă privind apărarea drepturilor de salariat şi pentru examinarea în teren a faptelor menţionate în scrisoare, la unitatea economică în cauză au efectuat o vizită de lucru reprezentanţii Inspectoratului Sin­dical de Muncă. În cadrul vizitei, au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legislaţiei în vi­goare.

În consecinţă, a fost întocmit un proces-verbal prin care a fost soli­citată eliminarea neregulilor. Con­comitent, a fost examinată şi plân­gerea colectivă a angajaţilor de la această întreprindere. Ulterior,

printr-o notă informativă, admi­nistraţia SA „Incomlac” a anunţat că îşi asumă obligaţia de a achita restanţele salariale faţă de angajaţi până la finele lunii mai.

De menţionat că neachitarea în termen a lefurilor constituie o încălcare a prevederilor art.142, alin (1) din Codul muncii, iar com­pensarea pierderilor cauzate de acumularea de restanţe salariale este prevăzută la art. 145 alin. (1) al aceluiaşi document juridic.

Astfel, abaterile de la prevede­rile legislaţiei muncii şi ale actelor legislative din domeniul salariză­rii au fost examinate, în contextul vizitei de lucru la întreprindere a inspectorilor sindicali de muncă, sub toate aspectele posibile, se menţionează în răspunsul dat de CNSM membrilor colectivului de la SA „Incomlac”.

De menţionat că reprezentan­ţii concernului transnaţional „JLC Group” au fost, anterior, acţionaţi în judecată de către administraţia unei cooperative de colectare a laptelui din sudul ţării. Atunci, cei de la JLC nu şi-au onorat obliga­ţiile de plată pentru laptele achizi­ţionat de la membrii cooperativei, sub pretextul efectuării unor inves­tiţii. Ulterior, însă, în baza deciziei instanței de judecată, producătorii de lapte membri ai cooperativei şi-au recuperat plăţile restante, doar că mulţi dintre ei îşi sacrificaseră deja vacile de lapte.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com