21 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Lucrați mult la monitor? Nu exagerați! Vedeți mai jos la ce riscuri vă expuneți

Loading
Fără categorie Lucrați mult la monitor? Nu exagerați! Vedeți mai jos la ce riscuri vă expuneți
Lucrați mult la monitor? Nu exagerați! Vedeți mai jos la ce riscuri vă expuneți
lucru-la-monitor

Foto: times.com

 

Activitatea profesională atra­ge după sine diverse riscuri, de multe dintre care salariatul nici nu-și dă seama până nu se confruntă personal cu o anu­mită problemă de sănătate. Datorită dezvoltării tehnolo­giilor informaționale, omul face prea puțină mișcare în ul­timul timp și o bună parte din ziua de muncă stă așezat pe scaun în fața calculatorului.

 

La prima vedere, pare că e con­fortabil, acesta aflându-se la adă­post, departe de capriciile vremii. Totodată, statul prea mult pe sca­un, poziția incorectă de lucru pot constitui motivul mai multor mala­dii cu care salariatul luptă întreaga viață.

Pentru a-l preveni pe angajat de riscurile la care se expune, Federația Sindicatelor din Comunicații, în comun cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a editat, recent, o lucrare foarte utilă pentru toată lumea, chiar și pentru cei care încă nu au atins majoratul, dar sunt atrași de „magnetul” numit cal­culator: „Ghid privind respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrul cu mo­nitoarele”, semnat de Grigore Frip­tuleac și Victor Meșina, profesori universitari, doctori în medicină.

De gravitatea situației și-a dat seama și Guvernul, care a adoptat hotărârea nr. 819 din 1 iulie 2016, „Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, în vigoare de la începutul anului 2017”.

„Lucrarea dată este elaborată în conformitate cu prevederile nor­melor igienice de protecție a muncii salariaților care utilizează termina­lele video în activitate. Ghidul este recomandat atât salariaților, cât și angajatorilor, pentru menținerea stării bune a sănătății tuturor celor implicați în activitatea cu termina­lele video”, a explicat Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

 

O lucrare extrem de necesară

 

Timpul și spațiul nu ne permite să povestim pe larg despre această lucrare inedită, vă oferim doar câ­teva crâmpeie din Ghid.

…În orice activitate profesiona­lă, sunt pericole care pot afecta persoane, proprietăți, procese. Ele pot determina accidente, îmbolnă­viri, pierderi de producție, deterio­rări ale echipamentelor. Angajato­rul trebuie să acorde o atenție mai mare persoanelor care pot fi mai grav afectate de factorii de risc, cum sunt femeile gravide, angajații tineri sau lucrătorii cu dizabilități…

În cazul lucrului la monitor pot apărea un șir de consecințe pentru sănătate. Operatorii la monitorul calculatorului se plâng deseori de disconfort ocular. Munca înde­lungată la calculator contribuie la creșterea gradului de oboseală. La aceste persoane apare frec­vent sindromul vederii afectate de calculator, care se manifestă  prin acuze ca „nisip în ochi”, lăcrimare, vedere în ceață, migrene, senzație de înțepături, amețeli. O mare par­te dintre salariați se confruntă cu problema de disfuncționalitate vi­zuală. Aceasta se consideră boală profesională care nu este o infec-ție, deși ochii pot fi roșii și cu ma­nifestări de dificultăți de a distinge detalii.

Disconfortul poate să apară și din cauza calității imaginii monito­rului. Cauza disconfortului ocular este, de regulă, lumina albastră.

Totodată, pot apărea proble­me de sănătate și din alte motive. Are importanță dacă monitorul este amplasat prea aproape, adi­că se află la o distanță mai mică de 50 cm de ochi. E importantă și poziționarea lui la același nivel cu ochii.

 

Ignorantia non est argumentum

 

În plus, dacă operatorul, lucrând la calculator, nu se ridică de pe scaun perioade foarte îndelunga­te de timp, el riscă să facă o boală periculoasă, numită tromboză. În timpul lucrului pe șezute în fața monitorului, în venele de la picioa­re se poate dezvolta un tromb care poate crește până la dimensiuni mari și periculoase. În timp, chea­gul se desprinde și poate ajunge la plămâni. La început se simte o durere în piept la înghițire. După zece zile, durerile pot dispărea, dar survin dificultăți respiratorii.

Lucrul îndelungat la calculator afectează, din păcate, și psihicul. În acest sens, un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Chiba din Japonia au ajuns la con­cluzia că sunt suficiente doar cinci ore pe zi în fața monitorului pentru ca riscul apariției depresiei și in­somniilor să crească. Poate apărea dependența de internet, care poa­te fi considerată ca boală psihică, avertizează autorii Ghidului.

Lucrul prea îndelungat la calcu­lator, evident, se face într-o poziție așezat pe scaun, ceea ce reduce circulația sângelui către mușchi, tendoane sau ligamente. De ace­ea, după câteva ore de lucru la computer, operatorul simte dureri în zona spatelui, a gâtului, a umeri­lor. La aceste dureri contribuie, de asemenea, postura necorespunză­toare.

Poziția incorectă și lipsa mișcării pot afecta serios coloana vertebra­lă. Lungul drum spre durere începe întotdeauna cu un ușor disconfort, dar în timp continuă cu presiuni cervicale, lombare, scolioze sau hernii de disc, ne atenționează Ghidul.

În documentele Organizației Internaționale a Muncii se acordă o atenție mare ergonomiei, care constă în aplicarea științelor bi­ologice, umane, în corelație cu științele tehnice, pentru a ajunge la o adaptare reciprocă optimă între om și munca sa. Acest lucru aduce rezultate măsurabile în in­dicii de eficiență și buna stare de sănătate a lucrătorului.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com