25 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Locuri de muncă, la reabilitarea drumurilor din fonduri externe

Loading
Fără categorie Locuri de muncă, la reabilitarea drumurilor din fonduri externe
Locuri de muncă, la reabilitarea drumurilor din fonduri externe

 

 

constructii-de-drumuri

Foto: vocea.md

Cel puțin 1000 de locuri noi de muncă vor fi create, în acest an, în contextul reabilitării drumurilor din ţara noastră din fonduri ex­terne. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Transporturilor și In­frastructurii Drumurilor, companiile internaționale de construcții care efectuează aceste lucrări au început deja să facă angajări.

 

Conducerea ministerului sus-menţionat dă asigurări că unele dintre com­paniile internaţionale care implemen­tează proiecte în ţara noastră angajează până la 93 la sută din lucrători din rân­dul muncitorilor moldoveni.

Printre agenţii economici care vor avea nevoie în acest an de forţă de muncă pentru lucrările de reconstruc­ţie a drumurilor se numără Evrascon, PA&CO și OHL.

 

Pregătirea specialiştilor

 

De asemenea, la solicitarea funcţio­narilor de stat, companiile sus-menţio­nate au acceptat să primească la practică studenți ai școlilor profesional-tehnice, pentru a contribui astfel la pregătirea specialiștilor în domeniul construcţiei şi întreţinerii drumurilor.

 

g_social

Cel puţin 150 de muncitori, inclusiv şomeri, vor obţine calificare în construcţii

 

Autorităţile statului se aşteaptă ca, în următorii ani, în acest sector al econo­miei să fie create mii de locuri de muncă bine plătite și pentru care va fi nevoie de specialiști care ulterior să poată activa în țara noastră.

Demnitarii respectivi apreciază că proiectele de reabilitare a drumurilor sunt de importanță majoră pentru țară, în special, sub aspect social, iar tergiver­sarea implementării lor este inaccepta­bilă.

Din acest motiv, cazurile de încăl­care a termenelor de realizare vor fi sancționate. Astfel, au fost deja aplicate penalități semnificative pentru întârzi­eri faţă de compania care lucrează acum pe traseul Chișinău–Giurgiulești.

 

Mobilizare maximă

 

În prezent, companiile respective îşi mobilizează la maximum forţele ca, imediat ce vremea va permite, să fie redeschise șantierele, iar lucrările să avanseze rapid. O atenție sporită ur­mează să fie acordată securității în trafic pe segmentele în lucru, care constituie o cerință obligatorie.

Astfel, toate șantierele vor fi amena­jate cu indicatoare rutiere corespunză­toare, iar pe porțiunile înguste, traficul va fi unul dirijat. Acest aspect va fi mo­nitorizat cu stricteţe, iar în caz de comi­tere a anumitor abateri, companiile vor fi sancționate, de asemenea.

Reprezentanţii companiilor au anunțat că au reuşit deja să rezolve proble­mele de proiectare cu care s-au con­fruntat anterior şi să mobilizeze tehnica necesară. Ei dau asigurări că lucrările vor fi reluate în mod operativ, astfel în­cât întârzierile înregistrate să poată fi recuperate.

De menţionat că, în 2014, au fost lan­sate şantiere noi de reabilitare a traseelor naţionale R1 Chişinău–Ungheni–Scu­leni şi R33 Hâncesti–Lăpuşna–M1, Chi­şinău–Giurgiuleşti, Hâncești–Cimișlia, pentru care va fi valorificată o investiţie de circa 2,3 miliarde de lei din fondu­rile alocate anterior de Banca Europea­nă pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Comi­sia Europeană.

 

Dezvoltarea capacităţilor

 

Potrivit reprezentanţilor Federaţiei „Sindicons”, dacă pentru economia na­ţională în general este caracteristică lip­sa cadrelor calificate, această problemă este şi mai acută în sectorul construcţi­ilor. Situaţia în cauză este generată de lipsa locurilor de muncă ce determină muncitorii moldoveni să-şi găsească de lucru peste hotarele ţării noastre.

În acest context, partenerii sociali din ramură au iniţiat mai multe activităţi şi proiecte, inclusiv crearea unui centru de instruire şi pregătire profesională în do­meniu construcţiilor. Acesta activează pe lângă Colegiul de Construcţii din Chi­şinău şi desfăşoară instruirea după prin­cipiul dualităţii, care presupune existen­ţa mentorilor în cadrul întreprinderilor. Una dintre activităţile de bază în acest sens, desfăşurată în noiembrie 2014, a fost pregătirea mentorilor. Aceştia vor fi responsabili de implicarea deplină a agenţilor economici în acest proces şi vor asigura eficienţă maximă în pregăti­rea practică a tinerilor specialişti.

În cadrul instruirilor pilot, vor obţine calificare sau vor fi reprofilaţi cel puţin 120 de muncitori, precum şi aproxima­tiv 30 de şomeri. Beneficiarii acestui proiect vor fi din rândul muncitorilor de la firmele de construcţii, al şomerilor înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al elevilor de la instituţiile vocaţional–tehnice în domeniu.

Totodată, un alt proiect este derulat concomitent şi se axează pe promova­rea colaborării dintre întreprinderi, a conceptului de instruire duală, formării profesionale în afara companiilor, pre­cum şi pe asigurarea calităţii în instrui­rea iniţială şi continuă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com