22 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei al CNSM: ,,În pofida eforturilor, femeile continuă să fie discriminate pe piaţa muncii”

Loading
Fără categorie Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei al CNSM: ,,În pofida eforturilor, femeile continuă să fie discriminate pe piaţa muncii”
Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei al CNSM: ,,În pofida eforturilor, femeile continuă să fie discriminate pe piaţa muncii”

rotaru

 

În scopul participării active a femeilor la re­alizarea politicilor sindicale, implicării lor în cadrul dialogului social la toate nivelurile în ve­derea protecţiei drepturilor profesionale, econo­mice şi sociale, s-a format, în decembrie 2012, Consiliul de Femei. Fiind susținut de Conducerea CNSM, de centrele sindicale național–ramurale, Consiliul de Femei și-a trasat obiectivele și a mers cu insistență spre realizarea lor.

 

De menționat că, în pofida eforturilor depu­se, femeile continuă să fie discriminate pe pia­ţa muncii şi suprareprezentate în cele mai prost plătite sectoare ale economiei, lipsesc politicile de reconciliere a vieţii profesionale cu cea per­sonală. Printre activităţile importante organizate în această perioadă, au fost forumurile Consiliu­lui de Femei, la care au participat un număr impunător de sindicaliste din diferite ramuri ale economiei naționale, reuniuni care au ajuns la a patra ediţie.

Sindicatele au atenţionat autorităţile referitor la sănătatea femeilor şi au înaintat propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu, inclusiv introducerea sănătăţii ocupaţionale în cadrul unităţilor economice.

În scopul sporirii gradului de protecţie social-economică a femeilor, pe parcursul perioadei de referinţă, membrele Consiliului de Femei din cadrul CNSM au parti­cipat la examinarea mai multor proiecte de acte legislative şi normative, inclusiv: modificări şi completări la Legea 289 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale; Legea 156 privind siste­mul public de pensii; modificarea şi completarea unor articole din Codul muncii ce vizează protecţia salariatelor. De asemenea am înaintat propuneri la proiectul Stra­tegiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi la Programul de acţiuni privind implementarea Strategiei CNSM pentru aceeaşi perioadă ş.a.

Femeile constituie un segment important în societate, însă ele ar trebui să fie mai active, fiindcă nimeni nu le va rezolva problemele, nu le va promova în poziții-cheie, dacă ele însele nu vor da dovadă de ambiție, perseverență, tenacitate, inteligență.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com