Lipsă totală de claritate şi de transparenţă la indexarea şi valorizarea pensiilor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 14.05.2018

   

indexare-pensii

 

Felul în care are loc în ultima vreme indexarea şi valorizarea pensiilor stârneşte nedumerire şi chiar nemulţumire în rân­dul beneficiarilor. Mai mult ca atât, chiar şi specialiştii în ma­terie spun că în acest proces nu există claritate, transparenţă, de aceea oamenii sunt îndrep­tăţiţi să spună că nu este nici echitate.

„Activez în calitate de bibliote­car şcolar timp de 15 ani, iar înain­te de aceasta am lucrat în agricul­tură. În iunie 2012, mi-am stabilit pensia de vârstă, dar, din cauza că aceasta este una mizeră, am ho­tărât să mai lucrez”, ne scrie Elena Prohniţchi din Sadaclia, raionul Ba­sarabeasca.

Femeia spune că a aşteptat, ca şi toată lumea, de altfel, să fie efec­tuată valorizarea din 1 aprilie anul curent şi acum se simte dezamăgi­tă, ba chiar discriminată, la fel cum se simt şi alte persoane cu care a discutat problema.

„Deşi guvernanţii au declarat că majorarea pensiilor va fi în medie de 380 de lei, în afară de indexarea cu 6,6 la sută nu am primit nimic”, constată cititoarea ziarului nostru.

Ea presupune că 

nivelul majo­rării ar putea fi cel anunţat în caz că pensia unei persoane creşte cu 800 de lei, iar a alteia – cu nimic şi atunci media este de 400 de lei.

„Unde este, oameni buni, echi­tatea socială? De ce ne discrimi­naţi? Vă rog frumos, explicaţi-mi modul în care s-a făcut valorizarea pensiilor. Oare în 2012, cetăţenii din Republica Moldova nu pri­meau aceiaşi bani, care aveau şi ei o anumită valoare?!”

Acum, Elena Prohniţchi spune că se căieşte că, la timpul său, nu şi-a luat lumea în cap şi să plece peste hotare, ci a preferat să rămâ­nă la baştină şi să dea naştere, să crească şi educe patru copii.

Din cauza unei atare atitudini din partea autorităţilor statului faţă de cetăţeni, lumea va pleca masiv din ţară, menţionează în închierea scrisorii sale autoarea.

Potrivit experţilor sindicali în materie, dacă, după reformarea sistemului de pensii, a fost elabo­rată o formula clară şi unică de cal­culare a pensiilor, apoi, tot ce ţine de perioada anterioară a rămas ca mai înainte. Cu alte cuvine, aşa cum nu era nici un fel de claritate în ceea ce priveşte modul de stabi­lire a pensiilor de până la 1 ianua­rie 2017, la fel e şi cu indexarea şi valorizarea acestora chiar şi după reformă.

Specialiştii spun că orice pensi­onar, atunci când nu este sigur că recalcularea i-a fost făcută corect, nu este de acord cu rezultatele indexării şi valorizării sau, pur şi simplu, vrea să ştie cum le-a fost stabilită o creştere sau alta, sunt în drept să ceară explicaţii. Pentru aceasta ei trebuie să se adreseze la casele teritoriale de asigurări soci­ale de stat.

Experţii în materie afirmă însă că nici celor mai versaţi în dome­niu nu le-ar fi de prea mult folos explicaţiile angajaţilor de la case­le teritoriale de asigurări sociale de stat. Or, formulele de calculare a indexațiilor şi valorizărilor sunt foarte variate.

Rămâi cu impresia că pentru fi­ecare caz în parte poate fi aplicată câte o formulă diferită, cunoscută doar angajaţilor din oficiile CNAS, şi atunci, cine mai poate contesta rezultatele unor astfel de calcule?!

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.