24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Liderii sindicatelor din cultură au făcut un bilanț și au trasat prioritățile

Loading
Fără categorie Liderii sindicatelor din cultură au făcut un bilanț și au trasat prioritățile
Liderii sindicatelor din cultură au făcut un bilanț și au trasat prioritățile
sindicate-cultura

Foto: arhivă personală

 

Comitetul Executiv al Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a con­vocat, recent, într-o ședință ordinară, în care a examinat un șir de chestiuni.

 

Astfel, a fost adoptată hotărâ­rea „Cu privire la Raportul sta­tistic privind efectivul sindical al Federației Sindicatelor Lucrători­lor din Cultură pentru anul 2015” și anexele la aceasta, conform că­rora efectivul sindical al FSLC la data de 1 ianuarie 2016 întrunește 14.285 de membri de sindicat, din­tre care 13.702 salariați și 583 de studenți și elevi din ramura cul­turii. Baza FSLC o constituie cele 269 de organizații sindicale prima­re aflate în evidența a 37 de centre sindicale ramural–teritoriale și în evidență directă a Consiliului Re­publican.

A fost aprobat Raportul statis­tic privind instruirea cadrelor și activului sindical al FSLC pe anul 2015, conform căruia organele sin­dicale de toate nivelurile au între­prins acțiuni concrete în acest sens. Aparatul Consiliului Republican al FSLC a organizat și desfășurat, pe parcursul anului 2015, seminare cu genericul „Pregătirea campaniei de dare de seamă şi alegeri a organe­lor sindicale – 2015”, fiind elabo­rate și editate două ghiduri pentru președinții organizațiilor sindicale primare și președinții centrelor sindicale ramural–teritoriale. Iar după desfășurarea Congresului VI al SLC (28.05.2015) și schimbarea denumirii în Federaţia Sindica­telor Lucrătorilor din Cultură, au fost organizate cinci seminare zo­nale cu genericul „Managementul centrului/organizației sindicale primare”, desfășurate în teritoriu cu participarea activului sindical al Consiliilor ramurale ale FSLC.

Comitetul Executiv al FSLC a examinat și aprobat bilanțul re­partizării mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asigurarea salariaților din ramura culturii cu bilete de tratament bal­neosanatorial în anul 2015.

Printr-o altă hotărâre a Comi­tetului Executiv al FSLC, s-a decis 

organizarea și desfășurarea Spar­tachiadei salariaților membri de sindicat din cadrul Federaţiei, care urmează să se desfășoare în peri­oada martie-aprilie în organizațiile sindicale primare, iar competițiile finale se vor desfășura în perioa­da 14-15 mai 2016. Membri CE al FSLC prezenți la ședință s-au pronunțat pe marginea Regula­mentului Spartachiadei, care va fi multiplicat și repartizat liderilor organizațiilor sindicale afiliate la FSLC, doritori de a participa la Spartachiadă.

În conformitate cu prevederile statutare, Comitetul Executiv al FSLC a decis convocarea Consiliu­lui Republican al FSLC în ședință la data de 20 aprilie 2016, fiind aprobat proiectul ordinii de zi pen­tru această ședință ordinară.

Federaţia Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură din Republica Moldova este membru al CNSM, al Consiliului Consultativ al Sindica­telor Lucrătorilor din Cultură din ţările Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale (sediul: or. Moscova, Rusia), UNI Global Union (sediul: or. Nyon, Elveţia) şi UNI-MEI (se­diul: Bruxelles, Belgia); Federaţiei Internaţionale a Actorilor (sediul: Bruxelles, Belgia).

 

Nadejda ANDRONIC

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com