21 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Liderii nou aleși din Florești și-au dezvoltat abilitățile

Loading
Fără categorie Liderii nou aleși din Florești și-au dezvoltat abilitățile
Liderii nou aleși din Florești și-au dezvoltat abilitățile
sindlucas-floresti

Foto: arhivă personală

 

La inițiativa Sindicatului Lucrători­lor din Comerț, Alimentaţia Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Re­staurante şi Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS”, la 1 februarie curent, în sala de şedinţe a Primăriei din orașul Floreşti a fost desfășurat seminarul de pregătire a liderilor nou aleşi ai organizaţiilor sindicale primare din teritoriu, cu genericul „ABC–ul sindical”.

 

Obiectivele seminarului au fost dezvolta­rea capacitaţii liderilor de sindicat, pentru a asigura o eficientizare a actului sindical, la toate nivelurile Sindicatului „SindLUCAS”, creşterea competenţelor (cunoştințe, abi­lităţi şi atitudini) ale liderilor de sindicat, schimbul de experienţă şi informaţii, dezba­terea problemelor comune, căutarea de so­luţii şi formularea strategiilor de activitate, întărirea mişcării sindicale.

Pe lângă partea teoretică a seminarului, participanţii la eveniment au desfășurat și lucru în grup. În cadrul activităţilor în grup, aceștia au identificat atribuţiile comitetului sindical, rolul liderului sindical în activita­tea organizaţiei primare, teritoriale; drep­turile şi obligațiile membrilor de sindicat. O temă importantă a seminarului a vizat identificarea punctelor forte şi slabe ale or­ganizaţiilor sindicale primare, ale Consiliu­lui Teritorial din raionul Florești, ale Consi­liului National al Sindicatului „SindLUCAS”. Moderatorii seminarului, Valentina Chiriac, președintele Sindicatului „SindLUCAS”, şi Valeriu Furdui, preşedinte al Consiliului te­ritorial al Sindicatului „SindLUCAS” din ra­ionul Floreşti, au alocat pentru participanţii la seminar timp și spaţiu pentru realizarea unui exerciţiu, prin care aceştia au organizat niște teste vizând desfăşurarea conferinţei de dare de seamă şi alegeri în organizaţia sindicală. Participarea la această activitate le-a oferit posibilitatea de dezvoltare a capa­cităţii de analiză şi comunicare eficientă.

„Putem aprecia că seminarul şi-a atins scopul propus, având în vedere interesul manifestat de participanţi, implicarea aces­tora şi evaluarea cursului la sfârșitul semi­narului. Fiecare participant a primit broşuri „ABC sindical”, pliante, ghiduri, etc.), având astfel posibilitatea de a-şi selecta ceea ce consideră că este necesar şi mai util pentru dezvoltarea competenţelor de care are nevo­ie un lider sindical”, a menţionat Valentina Chiriac.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com