17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Lideri sindicali din industria chimică şi resurse energetice, familiarizaţi cu modificările la Codul muncii

Loading
Fără categorie Lideri sindicali din industria chimică şi resurse energetice, familiarizaţi cu modificările la Codul muncii
Lideri sindicali din industria chimică şi resurse energetice, familiarizaţi cu modificările la Codul muncii

seminar-chimie

 

Apărarea membrilor de sindicat prin prisma actualelor modificări şi completări ale Codului muncii au fost discutate, miercuri, în ca­drul unui seminar organizat de Fe­deraţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice. Seminarul, care a avut loc la Institutul Muncii, a întrunit circa 40 de lideri sindcali, precum şi specialişti în resurse umane de la diferite întreprinderi. 

 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat că modificările şi completările la Codul muncii au intrat în vigoare la 18 decembrie anul trecut. „Re­publica Moldova a ratificat 40 de conven­ţii ale OIM. Conducerea CNSM este gata să lucreze în continuare pentru perfecţi­onarea legislaţiei muncii”, a menţionat vicepreşedintele CNSM. El a comunicat că de la 1 mai va fi modificat cuantumul minim garantat al salarizării.

„Sunt sigur că acest cuantum va fi ma­jorat considerabil. Salariul tarifar pentru categoria I de salarizare trebuie să fie cel puţin la nivelul cuantumului minim al sa­larizării. În prezent, salariul minim din sectorul bugetar este de 1000 de lei, în timp ce salariul minim în sectorul real al economiei este de 1900 de lei”, a subliniat vicepreşedintele CNSM.

Ion Preguza, şef al Departamentului juridic al CNSM, a explicat că noul Cod al muncii, modificat şi completat, a fost elaborat de un grup tripartit, compus din reprezentanţi ai Guvernului, sindicatelor şi patronatelor.

„Potrivit articolului 54 din Codul mun­cii modificat, se interzice încheierea con­tractelor individuale de muncă pe durată determinată pentru eschivarea de la acor­darea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nede­terminată. Contractul individual de mun­că pe durată determinată se încheie pen­tru perioada implementării unui proiect investiţional, a unui program de asistenţă tehnică şi financiară sau pentru efectua­rea unor lucrări legate de majorarea volu­mului de producţie sau de servicii presta­te, al căror caracter temporar, până la un an, poate fi argumentat de angajator”, a relevat juristul.

Viorel Fortună, şeful serviciului ad­ministrativ şi preşedinte al comitetului sindical de la SA „Farmaco”, a relatat că, din cei 168 de angajaţi ai întreprinderii pe care o reprezintă, 154 sunt membri de sindicat. „O problemă ar fi lipsa cadrelor tinere. Doar 40 de persoane din numărul total de 168 de angajaţi ai SA „Farrmaco” sunt tineri cu vârsta de până la 30 de ani. Salariul mediu la întreprinderea noas­tră este de 3800 de lei”, a precizat Viorel Fortună.

Marina Dimitrova, preşedinta al comi­tetului sindical de la SRL „Taraclia–Gaz”, contabil de profesie, a menţionat că încăl­cări ale prevederilor Codului muncii nu au fost înregistrate la întreprinderea pe care o reprezintă, întrucât între sindicate şi angajator există o conlucrare eficientă. „Salariul mediu la întreprindere este de 4-5 mii de lei, pentru raionul Taraclia este un indicator foarte bun. Potrivit Contrac­tului colectiv de muncă, membrii de sindi­cat care au copii nou-născuţi primesc din partea angajatorului o indemnizaţie uni­că, ce este mai mare decât cea achitată de către stat. Toţi cei 154 de angajaţi ai SRL „Taraclia–Gaz” sunt membri de sindicat”, a subliniat Marina Dimitrova.

La întrebările persoanelor prezente la seminar au răspuns Margareta Strestian, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, şi Ion Preguza.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com