29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Lideri de la „Sindsilva” învață cum să îmbunătăţească activitatea comitetelor sindicale

Loading
Fără categorie Lideri de la „Sindsilva” învață cum să îmbunătăţească activitatea comitetelor sindicale
Lideri de la „Sindsilva” învață cum să îmbunătăţească activitatea comitetelor sindicale

sindsilva

 

Lideri sindicali din cadrul Fede­raţiei Sindicatelor din Silvicultu­ră „Sindsilva” au participat recent la un seminar de două zile, care a avut loc la Institutul Muncii. Anato­lie Ciobanu, preşedintele federaţiei respective, a spus, la inaugurare, că prin acest seminar îşi propune să eficientizeze activitatea comitetelor sindicale primare din cadrul „Sind­silva”. Federaţia „Sindsilva” reuneş­te circa 3900 de salariaţi de la 26 de întreprinderi.  

 

Ghenadie Grubâi, preşedintele comite-tului sindical din cadrul Agenţiei „Mold­silva”, a menţionat că, timp de un an, a atras în sindicat 15 salariaţi. „Le-am relatat angajaţilor că, din moment ce vor deveni membri de sindicat, vor beneficia de anu­mite înlesniri, prevăzute în Convenţia co­lectivă la nivel de ramură, încheiată pentru anii 2014-2018. De exemplu, vor beneficia de norme de foc la preţuri reduse, precum şi de concedii suplimentare, de până la opt zile”, a specificat Ghenadie Grubâi.

Valentina Chiriac, formator la nivel naţi­onal, preşedinta Sindicatului „SindLUCAS”, le-a vorbit participanţilor la seminar des­pre strategii, tactici şi metode ale organi­zing-ului sindicatelor contemporane. Sursa citată a îndemnat liderii sindicali, prezenţi la seminar, să păstreze toate procesele ver­bale de la şedinţele organizaţiei sindicale, statutul organizaţiei sindicale, Codul mun­cii, Legea sindicatelor, procesele verbale de constituire a organizaţiei sindicale etc.

Totodată, dânsa i-a sfătuit pe salariaţi să citească atent şi să semneze toate paginile contractului individual de muncă.

„La o companie cu capital străin, care produce băuturi carbogazoase, la angajare salariaţilor li se cere să semneze o decla-raţie prin care ei ar refuza să devină mem­bri de sindicat. Totodată, ambele exempla­re ale contractelor individuale de muncă se află la patron, deşi legea prevede ca unul dintre exemplare trebuie să fie dat an­gajatului. În aceste cazuri, se încalcă drep­turile salariaţilor”, a subliniat Valentina Chiriac.

Potrivit sursei citate, sindicatul pe care îl conduce a înaintat 

mai multe cereri în in­stanţele de judecată, inclusiv pentru faptul că unii salariaţi au fost disponibilizaţi fără acordul organizaţiei sindicale. Unul dintre dosarele de acest fel a ajuns la CEDO, după ce prima şi a doua instanţă din Republica Moldova au dat câştig de cauză Sindicatului „SindLUCAS”, iar Curtea Supremă de Jus­tiţie a emis o hotărâre în favoarea angaja­torului.

În cadrul seminarului, formatorul Ilona Josan a prezentat prevederile legislaţiei na­ţionale ca factor de motivare a apartenenţei la sindicat, precum şi impactul în urma mo­dificărilor la Codul muncii.

În a doua zi a seminarului, Sergiu Sain­ciuc, vicepreşedinte al CNSM, a prezentat conceptul şi poziţia sindicatelor cu privire la unele aspecte ale reformei sistemului de pensii din țară.

Sergiu Iurcu, şef-adjunct al Departamen­tului protecţie social-economică din cadrul CNSM, a susţinut o lecţie cu tema: „Dia­logul social ca instrument motivat pentru încheierea contractelor colective de mun­că”. În după-amiaza celei de-a doua zile a seminarului, a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei „Sindsilva”.

În cadrul seminarului, liderii sindicali de la „Sindsilva” au primit în dar manua­lul „ABC-ul sindical”, elaborat de Uniunea Internaţională a Lucrătorilor din Industria Alimentară, Agricultură, Hoteluri, Restau­rante, Catering, Industria Tutunului şi In­dustrii Conexe (IUF), cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Friedrich Ebert”. Totodată, participanţilor la seminar le-au fost distri­buite pliante cu informaţii despre rolul şi importanţa sindicatului.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com