6 aprilie 2020
Chisinau
Social

Legislaţia naţională, în discordanţă cu unele tratate ale OIM

Loading
Social Legislaţia naţională, în discordanţă cu unele tratate ale OIM

În pofida numeroaselor solici­tări înaintate în ultimii ani Gu­vernului din partea sindicatelor, legislația națională nu a mai fost adusă în concordanță cu prevederile convențiilor 81 şi 129 ale Organizaţiei Internaţio­nale a Muncii, susţin reprezen­tanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. În consecinţă, aceştia au notificat recent structura în cauză în le­gătură cu problema respectivă.

birou-confederal

În comentariile făcute de curând de experţii CNSM privind aplicarea celor două conven­ţii se evidenţiază faptul că, în urma adoptării unei noi legi, contradicțiile din legislația națio-nală au devenit și mai profunde. Or, prin transferul către un şir de structuri publice a atribuțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă ale Inspecto­ratului de Stat al Muncii, aces­te funcții de inspecție a mun­cii au rămas în afara cadrului legal, pe motivul lipsei cadrului instituțional necesar.

În același timp, legislația națio-nală nu deslușește cu claritate statutul juridic al Inspectoratu­lui de Stat al Muncii prin prisma convențiilor 81 şi 129 ale OIM. Acest fapt a determinat CNSM să solicite, în mod repetat, Guvernu­lui să urgenteze procedurile de amendare a legislației naționale, în vederea aducerii acesteia în concordanță cu prevederile celor două tratate ale OIM.

Reprezentanţii CNSM mai subliniază că, în momentul ela­borării comentariilor cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor convențiilor 81 şi 129 ale OIM, sindicatelor nu le fuseseră pre­zentate nici copiile rapoartelor Guvernului privind aplicarea celor două tratate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com