Legea cu privire la tichetele de masă a fost promulgată

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 01.11.2017

   

realiatea.md

realiatea.md

 

Legea cu privire la tichetele de masă a fost promulgată recent de preşedintele ţării, după ce anterior acesta a refuzat să o facă. Iniţiativa de instituire a unui astfel de mecanism de alimentare a salariaţilor a fost lansată de sindicate cu aproxi­mativ 10 ani în urmă.

 

Ulterior, chiar dacă au existat şi unele proiecte legislative, ele nu au avut sorţi de izbândă. La sfâr­şitul anului trecut, în cadrul unor discuţii pe marginea problemelor social-economice între liderii sin­dicali şi conducerea Parlamentu­lui, aceasta şi-a asumat angaja­mentul de a promova o iniţiativă legată de tichetele de masă.

Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă a fost definiti­vat şi adoptat în acest an, dar pre­şedintele ţării a refuzat să-l pro­mulge şi, de aceea, a fost întors pentru reexaminare în Parlament. Ulterior, Parlamentul şi-a menţi­nut votul pentru acest proiect de lege, iar preşedintele a fost nevoit să îl promulge.

Documentul prevede că anga­jatorii vor avea dreptul opţional de a acorda lucrătorilor alocaţii individuale de hrană sub formă de tichete de masă a căror va­loare va fi deductibilă. Valoarea acestora va reprezenta un venit net suplimentar pentru angajaţi, din care nu vor fi reţinute impo­zite pe venit şi nici contribuții de asigurări sociale sau de asistență medicală.

Potrivit legii, tichetele de masă vor putea fi folosite în cantine, cafenele, restaurante sau pentru procurarea de produse alimen­tare în unitățile comerciale și de alimentație publică.