19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Lecţia olandeză: fuzionarea sindicatelor este benefică

Loading
Fără categorie Lecţia olandeză: fuzionarea sindicatelor este benefică
Lecţia olandeză: fuzionarea sindicatelor este benefică

cnv-cnsm

 

Costul unei ore de muncă în Olanda se ridică la 18 euro. Cam cât e salariul pe două zile al unui angajat din Re­publica Moldova. Faptul că în aceas­tă ţară oamenii ridică salarii la care angajaţii noştri doar pot visa se da­torează, în mare măsură, insistenţei sindicatelor, rezultă din spusele lui A. A. van Wijngaarden, preşedinte al sindicatului CNV Vakmensen, unul dintre cele mai mare sindicate din confederaţia CNV din Olanda. El a făcut astfel de declaraţii săptămâna trecută, în cadrul unei întrevederi cu conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, cu liderii sindicatelor de ramură din ţară, ce a avut loc în sediul Casei Sindicatelor.

 

Efectele pozitive ale contopirii într-o singură structură sindicală

 

Potrivit lui A. A. van Wijngaarden, CNV Vakmensen reprezintă interesele membrilor de sindicat care activează în sfera construcţi­ilor, prelucrarea lemnului, industriei trans­porturilor şi în multe alte domenii. Iniţial, acum 110 ani, confederaţia CNV era divizată în 12 sindicate. Atunci, sindicatele olandeze erau răzleţite ca şi sindicatele din Moldova la momentul de faţă. Însă, din anii 80 ai se­colului XIX, s-au produs mai multe fuziuni, ultima având loc cu cinci ani în urmă.

De-a lungul unui secol şi ceva, sindicatele din componenţa CNV, a mărturisit A.A. van Wijngaarden, au parcurs mai multe perioa­de cruciale: două războaie mondiale, crize globale, apariţia şi formarea noii societăţi. Tocmai provocările grele au determinat sin­dicatele să procedeze la multe reforme, să-şi coordoneze activitatea, să-şi ajusteze struc­turile ca să facă faţă în condiţii vitrege. Mul­te sindicate au convenit să fuzioneze ca să supravieţuiască şi să poată apăra interesele membrilor de sindicat din domeniile respec­tive, să negocieze convenţiile şi acordurile de muncă.  Un alt motiv care a determinat cele 12 sindicate să fuzioneze într-o singură struc­tură, confederaţia CNV, a fost economisirea mijloacelor băneşti cheltuite pentru salariza­rea funcţionarilor, întreţinerea oficiilor.

 

g_cnsm

Experienţa sindicaliştilor olandezi merită atenţia colegilor moldoveni

 

După fuzionare, dincolo de reducerea cheltuielilor, s-a format o organizaţie sindi­cală mai mare, întrucât membrii din fostele structuri s-au unit în una singură. Şi, ca să alunge orice temeri legate de eventuale dis­ponibilizări, A.A. van Wijngaarden a remar­cat că, urmare a fuziunilor nimeni nu a ră­mas fără lucru, nu a fost concediat. Deoarece s-a avut în vedere faptul implicării tot mai multor persoane în procesul de negocieri cu patronatele, din perspectiva extinderii drep­turilor membrilor de sindicat care urmau a fi protejate. Apropo, în Olanda, spre deose­bire de Moldova, consultările şi negocierile colective sunt bipartite, adică cu implicarea doar a sindicatelor şi patronatelor, fără par­ticiparea guvernului. Doar după ce acestea două convin asupra unui contract sau a unei convenţii, merg la Ministerul Protecţiei So­ciale pentru a-i conferi acestui document obligativitatea de lege pentru toţi angajaţii şi patronii din țară.

Într-un final, cu titlu de concluzie, A.A. van Wijngaarden a ţinut să menţioneze că, după mai bine de un secol de existenţă, CNV a devenit o confederaţie alcătuită din două sindicate, unul apără interesele membrilor de sindicat din domeniul public, iar altul – ale celor din sectorul privat. Ca urmare a mai multor fuzionări de-a lungul timpului, aceas­ta s-a transformat într-o organizaţie sindica­lă mult mai unită, mai combativă. Ceea ce ar fi, a sugerat dumnealui, o pildă demnă de ur­mat şi pentru sindicatele din Moldova.

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a remar­cat că orice schimb de experienţă cu colegii din Uniunea Europeană este benefic pen­tru liderii sindicali din Republica Moldova. Cât priveşte conlucrarea cu sindicaliştii din Olanda, dumnealui a spus că există un inte­res deosebit, întrucât veniturile salariaţilor din această ţară au ajuns să fie aproape cele mai mari pe continent, ceea ce dovedeşte că dialogul social dă rezultate remarcabile.

Dar trebuie să avem în vedere, a ţinut să evidenţieze Oleg Budza, că aceste perfor­manţe au fost obţinute după negocieri ce au durat decenii în şir, îndeosebi, prin implica­rea de către sindicate a specialiştilor califi­caţi în procesul de negocieri cu patronii pen­tru obţinerea unor salarii mai mari, a unor condiţii de muncă mai bune. În acest sens, colegii olandezi ne oferă un model pe care trebuie să-l preluăm şi noi.

Ar mai fi de reţinut, a subliniat Oleg Bud­za, că sindicatele din Olanda nu se concen­trează pe acordarea unor ajutoare materiale din cotizaţiile de membru de sindicat, pe re­partizarea biletelor de tratament, ci pe nego­cierea convenţiilor, a contractelor de muncă pentru majorarea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor de sin­dicat.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com