Lansarea tichetelor de masă, beneficii multiple pentru salariaţi şi economie

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 19.03.2018

   

tichete-de-masa

 

Tichetele de masă ar putea deve­ni, în scurt timp, realitate şi pentru ţara noastră. Or, Legea cu privire la tichetele de masă a fost publicată în octombrie 2017, iar normele me­todologice pentru aplicarea ei au fost aprobate de curând. Deja şi-a anunţat cu mult fast lansa­rea în această afacere primul opera­tor cu tichete de masă. Sindicatele salută aceste evoluţii şi anticipează mai multe beneficii pentru salariaţi şi pentru economie în ansamblu.

 

Reprezentanţii CNSM au promo­vat insistent în ultimii 10 ani siste­mul tichetelor de masă, a declarat Oleg Budza, preşedintele CNSM, la un eveniment public desfășurat re­cent. Piatra de poticnire pentru gu­vernările precedente a constituit-o caracterul deductibil al mijloacelor financiare alocate pentru tichetele de masă.

Sindicatele se aşteaptă ca im­plementarea tichetelor de masă să ducă la diminuarea economiei in­formale. De aceea, tichetele în cauză vor fi acordate în corelare strânsă cu încheierea contractelor individuale de muncă şi indicarea în acestea a nivelului real al salariilor. În conse­cinţă, sindicatele mizează pe o creş­tere a indicilor legaţi de încheierea contractelor individuale de muncă.

În acest sens, este semnificativ şi faptul că 

tichetele de masă, cu o valoare nominală ce nu poate fi mai mică de 35 de lei pentru fiecare zi lucrătoare, este un adaos la salariu.

În opinia lui Oleg Budza, la început, nu toate uni­tăţile îşi vor permite să utilizeze acest instrument de plată, care nici nu este obligatoriu. Treptat, însă, pon­derea lor se va mări, cu certitudine.

Un alt efect aşteptat este creşterea numărului de locuri de muncă în cafenele, restaurante şi alte unităţi comerciale şi de alimentație publică ce vor încheia contracte de prestare a serviciilor cu operatorii tiche­telor de masă.

Important este şi faptul că va exista un control strict legat de calitatea alimentaţiei şi a produselor comercializate în baza tichetelor de masă, a accentuat preşedintele CNSM. În consecinţă, lansarea tichetelor de masă va contribui şi la protejarea sănătăţii salaria­ţilor la locul de muncă.

Totodată, nu va exista un singur operator, ci mai mulţi, ceea ce va crea condiţii pentru concurenţă şi va genera oferte cât mai avantajoase pentru angajatori şi salariaţi.

În contextul lansării sale pe piaţă, primul operator cu tichete de masă a anunţat că are deja peste 600 de parteneri pe întreg teritoriul ţării noastre. Printre aceştia se numără importante reţele de magazine, re­staurante, cantine.

Conform Regulamentului cu privire la modul de folosire a tichetelor de masă, acestea vor putea fi uti­lizate la procurarea produselor alimentare, dar în nici un caz a băuturilor alcoolice și țigărilor.

Acelaşi regulament stabilește condițiile de folosi­re a tichetelor de masă de către salariați, angajatori, operatorii licențiați în imprimarea acestor instrumen­te de plată şi punctele comerciale ce vor opera cu ele, precum și aspectele fiscale.

Astfel, este prevăzut că numărul tichetelor transmi­se salariatului trebuie să fie echivalent cu cel al zilelor lucrate în luna anterioară. Valoarea nominală a unui tichet de masă va fi de minimum 35 de lei. Acestea pot fi emise pe suport de hârtie și electronic și nu sunt transmisibile, iar dreptul de a le utiliza este deținut ex­clusiv de salariat. De asemenea, este interzis schimbul tichetelor contra mijloacelor bănești.

Printre beneficiile oferite salariaţilor de la utiliza­rea tichetelor de masă se numără creşterea puterii de cumpărare, în particular, a produselor alimentare, şi asigurarea unui nivel de trai mai înalt, precum şi o eventuală creştere a calităţii alimentaţiei.

Pentru angajatori, tichetele de masă vor constitui un instrument pentru creşterea motivaţiei şi a perfor­manţei personalului, reducerea absenteismului la lo­cul de muncă, dar şi anumite avantaje fiscale.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.