La un forum internaţional de la Minsk au fost abordate problemele tinerilor

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 13.07.2017

   

sindicate.md

sindicate.md

 

Un grup de tineri sindicalişti, membri ai CNSM, a participat recent la Forumul internaţional, cu genericul „TEMP – 2017. Prin muncă, tineretul sindicatelor este unit”. Evenimentul a avut loc la Minsk, Belarus, şi a reunit tineri sindicalişti din 17 state. 

 

Comisia de tineret CNSM a fost reprezentată de Mihai Con­dur, specialist în tehnologii infor­maţionale, membru al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură, Ion Bumbac (Departamentul organizare, educaţie şi informa­re), Tatiana Iurcu, responsabilă pe problemele tineretului din cadrul Federaţiei „SINDGEOCAD”, Elena Stoica, membră a Consiliului de Tineret din cadrul Federaţiei Sindi­catelor din Comunicaţii, Ana Cazac (Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Ramurile Silvice şi Protecţia Mediului), precum şi tineri sindi-calişti, membri ai Federaţiei Sin­dicale „Sănătatea” şi ai Federaţiei „Agroindsind”.

Participanţii la forum au vizitat mai multe întreprinderi industriale, unde s-au familiarizat cu aspecte privind dialogul social, negocierea contractului colectiv de muncă, cu mecanisme de creştere a salariului în sectorul real al economiei.

Totodată, membrii delegaţiei din partea Republicii Moldova au vizitat mai multe întreprinderi  ino­vaţionale şi business-incubatoare, unde au văzut în ce condiţii se dezvoltă afacerile în Belarus şi au participat şi la un training de bu­siness.

Tinerii sindicalişti care au repre­zentat ţara noastră s-au întâlnit cu 

conducerea Federaţiei Sindicatelor din Belarus, cu reprezentanţi ai Mi­nisterului Muncii şi Protecţiei Soci­ale şi cu membri ai unei asociaţii a angajatorilor din această ţară. În cadrul discuţiilor, au fost abordate noi forme de ocupare a forţei de muncă, aspecte privind transfor­marea pieţei muncii.

Participanţii la forum au discu­tat pe marginea discursului lui Guy Ryder, directorul general al Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii, la tema: „Iniţiativa secolului privind viitorul sferei muncii”, după care s-au reunit la o masă rotundă, la care a fost prezentată activitatea centrelor sindicale, participante la forum.

Liderii sindicali din Republica Moldova au participat, alături de membri ai Federaţiei Sindicatelor din Belarus, la manifestări consa­crate Zilei Independenţei Republi­cii Belarus. În aceeaşi zi, ei au avut ocazia să discute cu oameni de şti­inţă şi de cultură din această ţară.

Tinerii sindicalişti din RM au vi­zitat și Parlamentul Republicii Belarus unde s-au familiarizat cu ini­ţiative legislative înaintate de Fe­deraţia Sindicatelor din Belarus.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.