26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

La Tbilisi, a avut loc Congresul IV Extraordinar al Confederației Internaţionale „Neftegazstroiprofsoiuz”

Loading
Fără categorie La Tbilisi, a avut loc Congresul IV Extraordinar al Confederației Internaţionale „Neftegazstroiprofsoiuz”
La Tbilisi, a avut loc Congresul IV Extraordinar al Confederației Internaţionale „Neftegazstroiprofsoiuz”
fscre-tbilisi

Foto: arhivă personală

 

Recent, în orașul Tbilisi, Georgia, s-au desfășurat ședințele organelor colegiale, inclusiv Congresul IV Extraordinar al Confederației Internaţionale „Neftegazstroiprofsoiuz”, care reunește sindicatele ramurale naționale din complexul petro­lier și gazier și din alte ramuri conexe din Azerbaidjan, Arme­nia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Moldova, Rusia și Ucraina.

 

În cadrul ședinței extinse a Consiliului confederației, a fost făcut bilanțul activității Comisiei pentru elaborarea modificărilor la Statutul confederației, au fost aprobate o serie de decizii cu ca­racter organizațional, au fost co­ordonate propunerile delegaților la congres cu privire la crearea unor organe reînnoite de condu­cere ale confederației.

Printre cele mai importante decizii ale Congresului IV Extraor­dinar al Confederației Internaţionale „Neftegazstroiprofsoiuz”, se numără cele care țin de modifi­carea structurii și a componenței organelor de conducere ale confederației, dar și de perfecționarea și actualizarea prevederilor Statu­tului Confederației.

Astfel, Statutul actualizat al Confederației prevede că preșe-dintele acesteia poate lua de unul singur deciziile ca reprezentant al organului executiv al confede-rației. De asemenea, a fost for­mată instituția vicepreședinților confederației, care sunt aleși din­tre candidaturile propuse de că­tre organizațiile membre.

După aprobarea noii redacții a Statutului printr-o hotărâre a congresului, au avut loc alegerile organelor de conducere ale con­federaţiei. În funcţia de preşedin­te al Confederației Internaţionale „Neftegazstroiprofsoiuz” a fost ales Aleksandr Korceaghin, pre­şedintele Sindicatului Angajaţilor din Industria Petrolieră, Gazieră şi de Construcţii „Neftegazstroi­profsoiuz” din Federaţia Rusă. În funcţiile de vicepreşedinţi au fost aleşi Jahongir Aliev (preşedintele Sindicatului Republican al Lucră­torilor Industriei Petrolului şi a Gazelor din Azerbaidjan), Svetlana Klociok (preşedintă a Sindicatului „Belhimprofsoiuz”) şi Tlekkanbîl Klabdulov (preşedintele Sindica­tului din Domeniul Petrolului şi Gazelor). Totodată, a fost consti­tuită noua componenţă a Consi­liului Confederaţiei, care a reunit câte un reprezentant din partea fiecărei orga

nizaţii membră şi aprobată componenţa Comisiei de cenzori a confederaţiei.

În cadrul şedinţei Consiliu­lui Confederaţiei, care a avut loc după Congresul IV Extraordinar al Confederației Internaţionale, a fost coordonat şi aprobat planul de activitate pentru anul 2017. În aceleaşi zile (4-5 aprilie), au avut loc întrevederile dintre Aleksandr Korceaghin, preşedintele „Nefte­gazstroiprofsoiuz” din Rusia, cu Gocia Kvintiani, preşedintele Sin­dicatului din Industria Petrolului şi Gazelor din Georgia, Gaik Ba­lasanian, preşedintele Sindicatu­lui „Gazprom Armenia”, Svetlana Klociok, preşedinta Sindicatului Lucrătorilor din Industria Chimică, Minieră şi Petrolieră din Belarus.

La întrunire au fost abordate decizii ce ţin de colaborarea cu­rentă şi cea de perspectivă dintre sindicate. Astfel, părţile au conve­nit asupra intensificării cooperării în domeniul schimbului de infor­maţii, politicii de tineret, securită­ţii şi sănătăţii în muncă a membri­lor de sindicat.

La finele întâlnirilor respective, a fost semnată o serie de acorduri privind colaborarea dintre „Nef­tegazstroiprofsoiuz” din Rusia şi Sindicatul Industriei Petrolului şi Gazelor din Georgia, Sindicatul „Gazprom Armenia”, dar şi o nouă convenţie cu Sindicatului Lucră­torilor din Industria Chimică, Mi­nieră şi Petrolieră din Belarus.

 

Margareta STRESTIAN,

președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Moldova

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com