La SRL „Cimişlia-gaz” nu vor fi concediaţi salariaţii care au atins vârsta de pensionare

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 14.11.2017

   

fscre.md

fscre.md

 

30 de salariaţi, membri ai co­mitetului sindical şi ai orga­nizaţiei sindicale primare din cadrul SRL „Cimişlia-gaz”, au participat recent la un semi­nar, unde au fost informaţi despre modificările operate la Codul muncii. Instruirea a fost organizată de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) şi s-a des­făşurat la Cimişlia.

 

Ilona Josan, magistru în drept, a informat salariaţii de la SRL „Cimişlia-gaz” în special despre modificările din anul curent ale Codului muncii. Lectorul de la Universitatea de Stat din Moldova a relevat că, potrivit unei modifi­cări, deținerea de către angajat a statutului de pensionar pentru li­mită de vârstă ar putea fi temei de concediere pentru angajator.

În acest context, Anatol So­beţchi, directorul SRL „Cimişlia-gaz”, a menţionat că nu va conce­dia salariaţii care sunt pensionari, deoarece ei posedă o experienţă bogată în domeniu şi dau dovadă de responsabilitate.

Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, a menţionat pentru ziarul „Vocea poporului” că întreprinde­rea „Cimişlia-gaz” duce lipsă de specialişti cu studii superioare în domeniul gaze.

„Unii salariaţi au o vechime mare în muncă în domeniul gaze şi exercită funcţia de 

inginer, având doar studii făcute la colegiu, dar nu în sfera respectivă. Totodată, ei sunt atestaţi, o dată la trei ani, în ceea ce priveşte normele de se­curitate şi sănătate în muncă”, a specificat liderul sindical.

 

Codul muncii: ce e vechi și ce e nou

 

În prezent, angajatorul poate elibera din funcţie salariatul după consultarea organului sindical, şi nu cu acordul în scris al sindica­telor, cum era anterior. În cadrul seminarului, au fost oferite detalii cum angajatorul trebuie să solici­te în scris consultarea organului sindical şi cum reprezentanţii sa­lariaţilor trebuie să întocmească procesul-verbal în acest caz.

Concediile de odihnă nu vor mai putea fi amânate de la un an la altul, potrivit unor modificări ale Codului muncii. Angajatorul va fi obligat să ofere salariatului cel puțin 14 zile de concediu anu­al. De asemenea, angajatorul va fi obligat să elibereze salariatului certificatul cu privire la munca în cadrul unității respective în mod gratuit. Autorii proiectului susțin că, astfel, vor fi excluse abuzurile din partea angajatorilor.

Conform ultimelor modificări la Codul muncii, salariatul va tre­bui să informeze de îndată an­gajatorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu. Au­torii proiectului susţin că modi­ficarea va avea drept efect res­ponsabilizarea și disciplinarea salariaților.

Codul muncii a fost completat cu un articol nou, care definește încălcarea gravă a obligațiilor de muncă. Acestea se referă la pri­mirea și eliberarea de bunuri și mijloace bănești, fără perfectarea documentelor necesare, folosirea în scopuri personale a banilor, bunurilor aflate în gestiunea an­gajatorului, refuzul de a efectua examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu, precum și cauzarea unui prejudiciu materi­al ce depășește cinci salarii medii lunare pe economie.

Alte prevederi reglementează concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vâr­stă de la trei la patru ani, şi nu de la trei la şase ani, cum era ante­rior.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.