11 august 2020
Chisinau
Fără categorie

Jurnaliştii au fost premiaţi de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova

Loading
Fără categorie Jurnaliştii au fost premiaţi de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova
Jurnaliştii au fost premiaţi de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova
jurnalisti-sindicali

Foto: vocea.md

Concursul anual „Cel mai bun produs mass – media despre mişcarea sindicală din Republica Moldova” şi-a desemnat câştigătorii. Jur­nalişti de la radio, televiziu­ne şi presa scrisă s-au adu­nat în cadrul unei ceremonii festive să susţină tot ceea ce numim mişcare sindicală în ţara noastră, dar şi să pri­mească premiile obţinute după merite.

 

Pe tot parcursul anului o comi­sie specială a monitorizat procesul de mediatizare a sindicatelor în presa naţională, iar acum la sfârşit de an, i-a desemnat pe autorii celor mai bune emisiuni radio şi tv, dar şi a materialelor din presa scrisă. „Noi vă mulţumim că v-aţi impli­cat activ în mediatizarea acţiunilor sindicatelor pe care le-aţi reflectat obiectiv, iar pentru asta vă suntem recunoscători”, a menţionat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova. Jurnaliştii s-au străduit de-a lungul anului să mediatizeze frec­vent acţiunile sindicatelor, dar cel mai important să le reflecte obiec­tiv, imparţial şi echidistant. Din acest considerent, participanţii s-au ales cu diplome, menţiuni şi premii băneşti. „Nici o altă organizaţie din ţara noastră nu a premiat cu diplome jurnaliştii pentru că şi-au exercitat onest şi obiectiv munca, cum au făcut-o sindicatele. Nici nu m-am aşteptat, e o surpriză plăcută în ajun de sărbători”, a menţionat pentru „Vocea poporului” Cristina Chiron, câştigătoarea premiului I, la categoria radio. Alexandru Bor­dian, câştigător al premiului I la ca­tegoria online, s-a arătat şi el plăcut surprins de iniţiativa sindicatelor de a premia jurnaliştii. În acest an, CNSM a hotărât să acorde şi premii speciale jurnaliştilor care au medi­atizat acţiunile sindicatelor. Printre beneficiarii acestor premii se află şi unii reporteri de la „Vocea poporu­lui”

În cadrul ceremoniei de desem­nare a câştigătorilor la categoria „Cel mai bun produs mediatic des­pre mişcarea sindicală din Repu­blica Moldova”, a fost dat şi startul campaniei „STARTSINDICAT”, care are drept obiectiv principal infor­marea în masă a populaţiei despre activitatea sindicală şi apartenenţa la această structură. Scopul lansării unei astfel de campanii derivă din necesitatea populaţiei de a-şi cu­noaşte drepturile pe piaţa muncii. „Noi am vrut să facem cunoscut rolul organizaţiei sindicale în pro­cesul de apărare a drepturilor şi intereselor salariaţilor. Ţinta aces­tei campanii sunt nemijlocit tinerii angajaţi în câmpul muncii. În ca­drul campaniei, noi îi vom informa şi le vom da sfaturi cum să se pro­tejeze atunci când le sunt încălcate drepturile”, a menţionat Tatiana Marcu, organizator al campaniei „STARTSINDICAT” în discursul de lansare a proiectului. Totodată, în cadrul proiectului a fost deschisă şi linia fierbinte la care cetăţenii ţării noastre vor găsi suportul informa­ţional necesar referitor la sindi­cate şi rolul acestora în societate. Numărul la care puteţi apela este 0800 800 20.

Concursul „Cel mai bun produs mass – media despre mişcarea sin­dicală din Republica Moldova” se desfăşoară în fiecare an şi este or­ganizat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com