Îşi doresc mai multă receptivitate din partea autorităţilor statului

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 12.04.2018

   

sindasp

 

Deşi afirmă că deja pare să se întrezărească lumina de la capătul tunelului în una din cele mai stringente probleme­le ale lor, cum este cea a salarizării, angajaţii din servicii­le publice pledează totuşi pentru un dialog mai pragma­tic, dar mizează şi pe mai multă receptivitate din partea Guvernului.

 

„Avem o colaborare sănătoasă pe mai multe direcţii, iar în pla­nul salarizării funcţiei publice se întrezăreşte ceva benefic pentru a doua jumătate a acestui an”, a subliniat Vlad Canţîr, preşedinte­le „SindASP”, la cea mai recentă şedinţă a Consiliului acestei fede­raţii.

Problema primoridală ridicată în prezent de angajaţii din ser­viciile publice este salarizarea. Or, dacă ar exista o remunerare decentă, multe din problemele actuale ale acestei categorii de profesionişti ar fi excluse de la or­dinea zilei, susţine Vlad Canţîr.

„Din păcate, capacitatea finan­ciară a statului este în prezent una limitată, iar argumentele aduse de instituţiile de resort sunt, în mare parte, motivate. Avem senzaţia că nu este vorba despre o tărăgăna­re şi că toată lumea vrea cum e mai bine, dar că acest lucru este complicat pe fondul deficienţelor financiare existente”.

Vlad Canţîr şi-a exprimat în­grijorarea faţă de faptul că 

paşii ce vor fi întreprinşi de Guvern ar putea fi ca şi atunci când la sa­lariul unor categorii de bugetari s-a mai adăugat o sută de lei şi a calificat această soluţie ca fiind absolut insuficientă.

Pe de altă parte, demersurile înaintate de reprezentanţii Fe­deraţiei „SindASP” instituţiilor centrale ale statului sunt tratate cu eleganţă, iar acest lucru este promiţător. Mai mult, solicitările sindicatelor nu sunt lăsate fără de răspuns, iar promisiunile oferite indică spre aceea că se va da curs şi iniţiativelor sindicale.

 

Activităţi multiple

 

Şi, cu toate că activităţile des­făşurate de Federaţia „SindASP” au fost multiple şi variate, ele nu întotdeauna s-au soldat cu rezul­tatul dorit. Vlad Canţîr a remarcat că, deşi au existat mai multe în­cercări de a aborda în Parlament unele clauze insuficiente sau ne­satisfăcătoare legate de sistemul de pensionare, decizia finală mai strârneşte încă destule controver­se. Cu toate acestea, reprezentan­ţii CNAS au acceptat invitaţia de a iniţia un dialog cu reprezentanţii acestui sindicat şi arată dispuşi să conlucreze şi să abordeze proble­mele existente.

În raportul pe marginea activi­tăţii din 2017 a Comitetului exe­cutiv al „SindASP”, Vlad Canţîr a punctat mai multe evoluţii promi­ţătoare legate de protecţia social-economică a membrilor, asistenţa juridică, instruirea cadrelor sindi­cale, activitatea informaţională şi internaţională, consolidarea insti­tuţională. Există loc de optimism şi în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor legate de organiza­rea tratamentului balneosanato­rial şi a odihnei de vară a copiilor.

 

Îndemn la eficienţă

 

Liuba Rotaru, preşedinta Aso­ciaţiei sindicale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, afiliată Federaţiei „SindASP”, a îndemnat membrii consiliului să identifice noi căi de eficientizare a activităţilor întreprinse de sin­dicate.

În opinia sa, problemele legate de salarizarea funcţiei publice au devenit deja extrem de acute şi în unele instituţii generează fluctu­aţii serioase de cadre. Totodată, şi reprezentanţii Guvernului sunt conştienţi de gravitatea situaţiei, ceea ce creează premise pentru un dialog mai intens cu sindica­tele.

Liuba Rotaru a mai sugerat că, în condiţiile actuale, de real folos ar fi preluarea unor experienţe acumulate de alte federaţii sin­dicale de ramură care au reuşit să obţină mai multe drepturi şi garanţii pentru membrii de sin­dicat.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.