Instruirea, un proces în permanentă perfecționare

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 27.06.2018

   

Sindicatele din țară pun mare preț pe instruirea membrilor. În anul tre­cut, au fost instruiți 13.610 lideri și activiști sindicali, dintre care 694 la nivel internațional, 6.015 la nivel național și național-ramural și 6.901 persoane la nivelul structurilor sin­dicale teritoriale. Iar în procesul de instruire au fost implicați 280 de formatori și experți sindicali din țară și de peste hotare. Aceste date sta­tistice au fost făcute publice în ca­drul ședinței Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova, care a avut loc pe 19 iunie.

 

„Procesul de formare în sindicate trebu­ie să fie într-o permanentă perfecționare. Omul neinformat este om neînarmat. Nu știe cum să-și apere drepturile. Acum, tre­cem printr-o perioadă în care lucrurile se schimbă foarte rapid și sindicaliștii trebu­ie să fie bine pregătiți.   Noi am promo­vat inițiativa ca formatorii să fie salariați. Iar pentru a nu-și pierde calificarea, for­matorii trebuie în permanență să fie antrenați în muncă”, a declarat Oleg Bud­za, președintele CNSM.

Făcând o analiză a tematicelor abor­date în cadrul instruirilor, Lilia Franț, șefa Departamentului organizare, educație și informare de la CNSM, a menționat că

s-a pus accent pe subiecte precum obiecti­vele de dezvoltare durabilă, sănătatea și securitatea muncii, politicele de salarizare și rolul sindicatelor, promovarea eficienței sistemelor de protecție socială, negocie­rea contractelor colective de muncă, re­crutarea sindicală etc.

Totodată, raportoarea a recomandat centrelor sindicale național-ramurale să-și direcționeze activitatea în vederea instru-irii eficiente a liderilor și activiștilor sindi­cali în conformitate cu concepția educației sindicale. „În teritoriu, lumea este dornică de seminare. Își dorește mai multă infor­mare pe dimensiunea protecției sociale, precum și despre reformele care sunt im­plementate în sistem”, a menționat Lilia Franț.

În această ordine de idei, a fost dată drept exemplu Federația Sindicală „Sănă­tatea”, care a desfășurat deja două sesiuni ale școlii de formare de formatori la nivel ramural și care se finalizează în toamnă. Drept recomandare a fost și editarea mai multor materiale didactice.

Dorin Suruceanu, șef al Departamentu-lui educație și cercetare de la Institu­tul Muncii, a vorbit la rândul său, despre schimbările care urmează să fie opera­te la capitolul instruire și formare. „Dacă, până acum, cursurile de perfecționare se desfășurau doar pentru formatorii naționali, de anul acesta, vrem să convo­căm și formatori ramurali, fiindcă a ve­nit momentul ca aceștia să treacă la altă categorie. De regulă, pe parcursul anului educațional, desfășurăm două instruiri. Una este vara, iar cealaltă, asociată zilei formatorului, pe 2 noiembrie”, a relevat Dorin Suruceanu. Iar pornind de la faptul că în luna august la Institutul Muncii se va desfășura o școală sindicală internațională, la care vor participa 15 formatori sindi­cali din Rusia, ne-am propus să facem schimb de experiență. În plus, s-a pro­pus desfășurarea unui seminar cu liderul acestei școli pentru formatorii noștri. „Au selectat Institutul Muncii auzind că aici se face școală serioasă, mai ales că echipe de formatori sunt cam puține în spațiul ex-sovietic”, a adăugat Suruceanu.

Membrii Consiliului Educațional s-au referit și la evaluarea capacităților insti-tuționale ale CNSM. Amintind, totodată, că în 2017 au fost implementate două proiecte educaționale: „Școala sindicală din Moldova” și „Formare de formatori”.