24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Instruirea membrilor de sindicat, prioritară în activitatea FSCRE

Loading
Fără categorie Instruirea membrilor de sindicat, prioritară în activitatea FSCRE
Instruirea membrilor de sindicat, prioritară în activitatea FSCRE

instruire-fscre

 

Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică și Resurse Energetice (FSCRE) din Republica Mol­dova a desfăşurat recent un curs de instruire în teritoriu, cu genericul „Managemen­tul eficient al sindicatului”. Evenimentul a reunit 30 de salariați, membri de sindicat ai SRL „Taraclia-gaz”. Semi­narul a avut drept obiectiv formarea profesională a an­gajaţilor.

 

Margareta Strestian, preșe-dinta FSCRE, a specificat pentru ziarul „Vocea poporului” că in­struirea continuă a membrilor de sindicat, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea și aplicarea în practică a legislației muncii, protecția socială a salariaților, relațiile de muncă reprezintă un obiectiv al federaţiei, conform planului de activitate pentru anul 2017.

„Activitatea educațională a membrilor de sindicat în terito­riu este eficientă prin faptul că sunt implicați un număr mare de angajaţi, inclusiv toți mem­brii comitetului sindical. La fi­nele seminarului, în cadrul run­dei de întrebări și răspunsuri, membrii de sindicat pot aborda problemele cu care se confrun­tă la locul de muncă şi pot găsi soluţii pentru ele”, a menționat Margareta Strestian.

Membrii de sindicat ai SRL „Taraclia-gaz” au aflat de la Do­rin Suruceanu, formator sindical, în ce constă managementul unui sindicat și gestionarea resurselor acestuia, precum şi ce cunoştin­ţe trebuie să posede un bun manager. Totodată, salariaţii au fost informați despre avantajele apartenenţei la sindicat. Forma­torul a desfășurat activități  în grupuri, toți participanții fiind activi și interesați de temele puse în discuție.

Marina Dimitrov, președinta comitetului sindical al SRL „Tara­clia-gaz”, a 

mulțumit federației pentru susținerea acordată în organizarea cursului de instru­ire.

„Astfel de seminare contribu­ie la sporirea nivelului de cunoş­tinţe al membrilor de sindicat, astfel încât ei vor putea soluţi­ona eficient problemele cu care se confruntă la serviciu”, a preci­zat Marina Dimitrov.

Un curs de instruire la aceeaşi temă va avea loc pe 23 iunie la filiala „Rezina-gaz” a SRL „Or­hei-gaz”. Un seminar similar a avut loc în aprilie la sediul SRL „Orhei-gaz”. FSCRE a desfăşurat recent un alt curs de instruire în teritoriu, la SRL „Edineţ–gaz”, la care au fost abordate şi intențiile de modificare a Codului muncii în contextul integrării ţării noas­tre în Uniunea Europeană.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com