Instruirea în teritoriu, eficientă prin faptul că la ea participă un număr mare de salariaţi

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 12.07.2017

   

arhivă personală

arhivă personală

 

Preşedinta Federaţiei Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, Margareta Strestian, a efectuat recent o vizită de lucru la SRL „Cahul-gaz”, unde s-a întâlnit cu salariaţii întreprinderii re­spective şi cu membrii comite­tului sindical. Vizita a avut loc în scopul sporirii capacităților și a competențelor organizațiilor sindicale primare din cadrul FSCRE.

 

Margareta Strestian s-a inte­resat de condițiile de muncă în care activează salariații de la SRL „Cahul-gaz” și a analizat detaliat problemele cu care se confruntă zi de zi membrii de sindicat. În ca­drul vizitei, FSCRE a desfăşurat și un seminar de instruire, la care au participat 40 de salariați, membri de sindicat din cadrul filialelor „Cantemir-gaz” şi „Cahul-gaz”.

Margareta Strestian a vor­bit la seminar despre acțiunile desfășurate de Confederaţia Na­ţională a Sindicatelor din Mol­dova şi de Federaţia Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, în vederea protecției sociale a salariaților, despre importanţa dialogului so­cial, aspecte privind salarizarea, despre importanţa contractului colectiv de muncă. Liderul sindi­cal a menţionat că, grație acestei campanii  de informare, mem­brii de sindicat îşi vor cunoaşte mai bine drepturile la locul de muncă.

Activitatea educațională a mem­brilor de sindicat în teritoriu este eficientă prin faptul că sunt implicați un număr mare de participanți, inclusiv toți membrii comitetului sindical, care, la fine­le seminarului, în cadrul rundei de întrebări și răspunsuri, pot să abordeze problemele cu care se confruntă la locul de muncă şi să găsească soluţii pentru ele”, a menţionat Margareta Strestian.

Prezent la seminar, Ștefan Bra­tu, directorul SRL „Cahul-gaz”, a opinat că  

seminarul va spori cunoștințele sindicaliștilor, care au rolul de a proteja drepturile și interesele salariaților membri de sindicat.

Ilona Josanu, lector la Univer­sitatea de Stat din Moldova, ma­gistru în drept, care a participat la activitate  în calitate de formator, i-a informat pe participanţii la se­minar despre  modificările ope­rate la Codul muncii, precum şi despre ce documente necesită a fi ajustate conform acestor modi­ficări. Formatorul a vorbit despre aspecte privind încetarea rapor­turilor de muncă din inițiativa angajatorului, precum şi despre garanțiile oferite membrilor de sindicat la încetarea relațiilor de muncă din inițiativa angajatoru­lui.

Pe parcursul seminarului, for­matorul a desfășurat activități în grupuri, care au menirea de a educa deprinderi de lucru în echi­pă și de a soluţiona divergențele prin luarea unor decizii în comun, bine argumentate. Participanții s-au arătat interesați de tematici­le abordate și au subliniat necesi­tatea de a continua perfecţiona­rea cadrelor și a activului sindical. Informația acumulată la seminar va fi transmisă mai departe altor salariaţi, pentru a spori rolul sin­dicatelor în societatea modernă.

La final, Ion Cebanu, preșe-dintele comitetului sindical al SRL „Cahul-gaz”, a mulțumit Fe-derației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resur­se Energetice pentru susținerea acordată în organizarea acestui seminar.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.