26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Instruirea activului sindical interramural Donduşeni

Loading
Fără categorie Instruirea activului sindical interramural Donduşeni
Instruirea activului sindical interramural Donduşeni
seminar-donduseni

Participanții la seminar
Foto: arhivă personală

 

Recent, oraşul Don­duşeni a fost gazdă pentru activul sindical din cadrul Consiliului interramural te­ritorial al sindicatelor din raion.

 

Sindicaliştii care reprezintă centrele naţionale sindicale ramu­rale în raion au participat la semi­narul organizat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM) în comun cu Consi­liul interramural teritorial (CITS) Donduşeni. Scopul seminarului a fost de a informa membrii CITS şi activul sindical despre acţiunile întreprinse de CNSM în vederea realizării drepturilor sindicale, a protecţiei sociale şi economice a salariaţilor.

În cadrul seminarului, Ion Pre­guza, şeful Departamentul juridic al CNSM, le-a vorbit celor prezenţi despre mecanismele juridice pri­vind realizarea drepturilor sindica­le şi de muncă ale salariaţilor, res­pectarea şi aplicarea în practică a legislaţiei muncii, precum şi despre aspectele juridice ale contractelor şi convenţiilor colective de muncă, rolul şi acţiunile sindicatelor în asi­gurarea respectării lor.

Despre acţiunile întreprinse de CNSM în vederea protecţiei sociale şi asigurarea unui trai decent al sa­lariaţilor, participarea sindicatelor la examinarea problemelor ce ţin de relaţiile de munca şi drepturile salariaţilor a vorbit Ana Moldova­nu, şefă a Departamentului pro­tecţie social-economică din cadrul CNSM. Dumneaei s-a referit la mo­dul de dezvoltare a parteneriatului social local, elaborarea, negocierea şi semnarea Convenţiei colective la nivel de teritoriu.

La seminar a participat şi Ta­tiana Cojocaru, vicepreşedinte al raionului Donduşeni, care a infor­mat activul sindical despre situaţia social–economică în raion.

Pe parcursul seminarului, membrii Consiliului interramural, activiştii sindicali prezenţi la eve­niment au efectuat un schimb de opinii, au adresat mai multe între­bări şi au lansat propuneri în vede­rea eficientizării activităţii organi­zaţiilor sindicale.

 

Departamentul organizare, educaţie şi informare al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com