28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Institutul Muncii la ora bilanțului

Loading
Fără categorie Institutul Muncii la ora bilanțului
Institutul Muncii la ora bilanțului
institutul-muncii-bilant

Foto: vocea.md

Directorul general al Institutului Muncii, Sergiu Stanciu, a prezentat marți, 31 martie, conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), precum și președinților sindicatelor de ramură, rapor­tul privind realizarea Planului de activitate al instituției în domeniul for­mării sindicale și cercetării pentru anul 2014.

 

Activitatea educațională a Institutului Muncii în anul 2014 s-a axat pe asigurarea accesului echilibrat al liderilor și activului sindical de toate nivelurile la instruirea sin­dicală și dezvoltarea sistemului educațional orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive a organizațiilor sindicale de toa­te nivelurile.

Potrivit lui Sergiu Stanciu, pe parcursul anului precedent a fost acordată asistență metodică și logistică în organizarea și desfășurarea activităților educaționale din sursele CNSM centrelor sindicale național–ramurale (CSNR) și consiliilor interramura­le teritoriale.

Este vorba de ateliere de lucru cu forma­torii implicați în proiectul Școala sindicală din Moldova, seminarul pentru formatorii sindicali la tema „Reguli și modalități de elaborare a materialelor metodico-didactice pentru instruirea adulților” etc.

 

g_cnsm

Institutul Muncii urmează și încontinuare să depună eforturi susținute pentru a face față provocărilor

În semestrul I al anului 2014 au fost fina­lizate proiectele educaționale desfășurate în incinta Institutului Muncii, și anume: „Ma­nagementul sindical”, „Formare formatori”, „Managementul proiectelor” ș. a.

„Urmează şi în continuare să depunem eforturi susţinute pentru a înfrunta pro­vocările ce stau în faţa Institutului Muncii, orientându-ne atenţia şi capacităţile în di­recţia întreprinderii măsurilor consecvente şi eficiente. De asemenea, atragerea surselor financiare externe pentru implementarea anumitor activități educaţionale este o prac­tică benefică ce necesită a fi continuată şi care permite economisirea surselor băneşti proprii”, a subliniat Stanciu.

 

Conexiunea între teorie şi practică

 

El a sugerat celor prezenți ca să fie modi­ficată planificarea proiectelor educaţionale pentru anul de învățământ, astfel încât aces­tea să fie organizate şi desfăşurate la coman­da CSNR–urilor cu indicarea concretă a te­maticii cursurilor de formare sindicală.

„Este stringent necesară monitorizarea de către CSNR a persoanelor delegate şi instrui­te în cadrul activităţilor de formare sindicală în perioada post-instruire. Ulterior, aceștia să fie incluși în activităţi sindicaliste concre­te şi să fie convocați în cadrul Institutului Muncii pentru a raporta acţiunile realizate, asigurând astfel conexiunea între teorie şi as­pectul practic al formării sindicale”, a propus directorul general al Institutului Muncii.

La rândul său, președintele CNSM, Oleg Budza, i-a urat succes lui Sergiu Stanciu în implementarea Planului de activitate al In­stitutului Muncii în domeniul formării sin­dicale și cercetării pentru anul 2015. Toto­dată, liderul sindical a subliniat necesitatea colaborării în continuare cu partenerii stră­ini, în special, cu reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii, ceea ce va duce la creșterea nivelului competitivității.

Sergiu Stanciu a ținut să menționeze că toate realizările consemnate nici pe departe nu înseamnă că Institutul Muncii și-a atins scopurile propuse. „Cu certitudine, există rezerve la fiecare compartiment, începând cu activitățile organizatorice și finalizând cu cele editoriale. Urmează și în continua­re să depunem eforturi susținute pentru a face față provocărilor care stau în fața In­stitutului Muncii, orientându-ne atenția și capacitățile în vederea asigurării unei organi­zări și desfășurări eficiente atât a activităților educaționale, cât și prestării în continuare a serviciilor de calitate pentru membrii de sin­dicat”, a menționat directorul Institutului Muncii.

Institutul Muncii este centrul de pregătire a cadrelor sindicale, orientat spre susţinerea principiilor parteneriatului social în relaţiile de muncă, sprijinirea sindicatelor şi a mem­brilor de sindicat în protecţia drepturilor, a intereselor profesionale, social-economice ale oamenilor muncii. Institutul Muncii a fost fondat în anul 1964 şi rămâne un centru metodico-didactic al sindicatelor din Moldova.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com