14 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Institutul Muncii a prezentat Planul de activitate în domeniul formării sindicale

Loading
Fără categorie Institutul Muncii a prezentat Planul de activitate în domeniul formării sindicale
Institutul Muncii a prezentat Planul de activitate în domeniul formării sindicale
instirutul-muncii

Foto: vocea.md

Planul de activitate pentru anul 2014 în do­meniul formării sindicale şi cercetării al Institutului Muncii a fost prezentat, la începutul acestei săp­tămâni, în cadrul ședinței Consiliului educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

 

Potrivit Centrului informațional al CNSM, obiectivul de bază al pla­nului respectiv este satisfacerea necesităţilor educaţionale şi de cercetaredez­voltare-inovare ale confe­deraţiei, centrelor naţional-ramurale, consiliilor interramurale teritoriale şi ale altor structuri sindica­le. Directorul Institutului Muncii, Vsevolod Barbă­neagră, a subliniat în con­text că o altă prioritate va fi consolidarea în continu­are a poziţiei Institutului Muncii pe plan naţional şi transformarea acestuia în centru educaţional regio­nal.

”În 2014, vrem să per­fecţionăm mecanismul de stabilire a necesităţilor de cercetare sindicală şi să stimulăm investiţiile în acest domeniu. Totodată, intenţionăm să formăm un corp didactic nou şi să-l perfecţionăm pe cel exis­tent, dar și să consolidăm reţeaua formatorilor sindi­cali”, a subliniat Vsevolod Barbăneagră.

 

g_cnsm

Obiectivul nostru este de a transforma Institutul Muncii într-un centru educaţional regional

 

Şeful Direcției educație și cercetare din cadrul In­stitutului Muncii, Dorin Suruceanu, a prezentat raportul cu privire la im­plementarea Planului de activitate în domeniul for­mării sindicale şi cercetării pe parcursul anului 2013.

”În anul trecut, activita­tea Institutului Muncii s-a axat pe dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în do­meniul serviciilor educa­ţionale şi de consultanţă metodică cu sindicatele de ramură.

În perioada mai-iulie 2013 a fost efectuat un recensământ al formatorilor sindicali atât la nivel ramural (23 de persoane), cât şi naţional (25 de persoane). În acelaşi timp, a fost creată o bază de date privind persoanele instruite în cadrul cursu­rilor educaționale sindicale, formatorii sindicali, experții externi și cercetătorii”, a menționat Dorin Suruceanu.

La rândul său, președintele CNSM, Oleg Budza, a specificat că în urma examinării sub aspect cali­tativ a rezultatelor atinse în urma îndeplinirii pla­nului de activităţi pot fi constate atât reuşite, cât şi unele rezerve.

Oleg Budza a îndemnat conducerea Institutului Muncii, ca, în 2014, să depună eforturi pentru a înfrunta provocările ce-i stau în faţă şi să se con­centreze, în special, asupra realizării unor măsuri consecvente şi eficiente în acest sens.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com