7 decembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Institutul Muncii a efectuat o cercetare despre eficienţa informării sindicale

Loading
Fără categorie Institutul Muncii a efectuat o cercetare despre eficienţa informării sindicale
Institutul Muncii a efectuat o cercetare despre eficienţa informării sindicale

 

 

institutul-muncii

Foto: vocea.md

Pe 28 octombrie, Confederaţia Na­ţională a Sindicatelor din Moldova şi reprezentanţii centrelor sindi­cale naţional–ramurale au anali­zat, în cadrul unei mese rotunde organizate la Institutul Muncii, rezultatele cercetării cu genericul „Eficienţa informării sindicale”, realizată de specialiştii de la Insti­tutul Muncii.

 

Scopul investigației a fost identificarea categoriilor teoretice esenţiale cu privire la evaluarea eficienţei informării în orga­nizaţiile şi mişcările sociale, dar şi evalua­rea instrumentală a eficienţei sindicale.

Nicolae Suruceanu, secretarul confe­deral al CNSM, în calitate de moderator, s-a referit la practica sindicală, dar și la cercetările care indică asupra nevoii de îmbunătățire a activității de comunica­re sindicală. Astfel, pe lângă motivație și competență profesională, comuni­carea reprezintă cheia eficienței într-o organizație sindicală. În acest context, recomandăm să se treacă gradual de la politici informaționale la politici de co­municare, pentru a spori feedback-ul sau comunicarea inversă, a menționat Nicolae Suruceanu.

Liliana Posţan, şef al Departamentului cercetări de la Institutul Muncii, a menţio­nat că CNSM a acordat o deosebită atenţie la promovarea imaginii sindicatelor şi la îmbunătăţirea informării pentru organi­zaţiile sindicale. În cadrul evenimentului s-au examinat rezultatele studiului „Efi­cienţa informării sindicale”. Sistemul in­formaţional este unul funcţional în cadrul CNSM. Totodată, ea a dezvăluit partici­panţilor la masa rotundă o serie de date, statistici, sondaje de opinie, sugestii, reco­mandări ce se referă la politica informa­ţională şi de gestionare a imaginii sindi­catelor pentru asigurarea unei informaţii veridice a opiniei publice despre activita­tea organizaţiilor sindicale din Republica Moldova.

„Prin acest studiu, ne-am propus să elaborăm conceptul informării eficienței sindicale, să identificăm categoriile teore­tice esențiale cu privire la evaluarea aces­teia în organizațiile și mișcările sindicale, să elaborăm și să aprobăm instrumenta­rul studiului experimental, să realizăm in­ventarul bazelor de date, al sistemelor de expertiză, metodelor de diseminare și cu­legere a informațiilor, să aplicăm chestio­narul de evaluare și să redactăm raportul de cercetare”, a subliniat Liliana Posţan, șef al Departamentului cercetări din ca­drul Institutului Muncii.

Dânsa a adăugat, totodată, că fieca­re organizație, în parte, își construiește propriul model de comunicare, bazat pe cultura și specificul organizației și pe percepția membrilor acesteia asupra co­municării. Totuși, pentru realizarea efi­cientă, sindicatele, ca organizații, trebuie să aibă strategii și politici de comunicare, iar liderii sindicali să fie buni comunica­tori.

Studiul a fost efectuat de Institutul Muncii în trimestrul trei al anului 2013 pe un eșantion de 100 de respondenți.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com