1 noiembrie 2020
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspectorul muncii. Aspecte legate de munca prin cumul

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspectorul muncii. Aspecte legate de munca prin cumul

Inspectorii de muncă ai sindi­catelor întreprind variate vizite de lucru la întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu ori­ce tip de proprietate şi formă juridică de organizare unde activează organizaţii sindicale. În context, este verificat nivelul de respectare a legis-lației şi a altor acte normative în domeniul muncii, al secu­rităţii şi sănătăţii în muncă şi sunt acordate consultaţii angajatorilor şi salariaţilor re­feritoare la aplicarea legisla­ţiei muncii. Printre întrebări­le puse atât de salariați, cât și de angajatori, o pondere considerabilă revine celor cu privire la munca prin cumul și cumularea profesiilor (funcţi­ilor) pe perioada de îndeplini­re a obligaţiilor de muncă ale salariaţilor temporar absenţi.

 
Inspectorul muncii. Aspecte legate de munca prin cumul

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

În conformitate cu articolul 267 din Codul muncii, munca prin cumul reprezintă îndepli­nirea de către salariat, pe lân­gă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau tempo­rare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract indivi­dual de muncă distinct.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com