29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Iniţiative axate pe protecţia drepturilor salariaţilor, promovate de „Sindicons”

Loading
Fără categorie Iniţiative axate pe protecţia drepturilor salariaţilor, promovate de „Sindicons”
Iniţiative axate pe protecţia drepturilor salariaţilor, promovate de „Sindicons”

seminar-sindicons

 

Un şir de iniţiative menite să con­solideze şi garanteze drepturile lucrătorilor moldoveni au fost lansate şi promovate pe parcursul anului care se încheie de repre­zentanţii Federaţiei „Sindicons”. Una dintre acestea se referă la introducerea în Codul muncii a unor prevederi noi, ce permit o mai mare protecţie a lucrătorilor în cazul datoriilor salariale.   

 

Victor Talmaci, preşedintele „Sindicons”, a menţionat, la o recentă conferinţă de bilanț al activităţilor desfăşurate în 2016 că noua prevedere legală le permite angajaţilor să-şi suspende activitatea până la stingerea datoriilor salariale. La această procedură se poate recurge prin înştiinţarea prealabilă a angajatorului, atunci când datoriile la sala­riu depăşesc două luni.

În acelaşi timp, conducătorul unităţii nu poate să oblige lucrătorul să muncească, dar nici să angajeze altă persoană în locul acestuia. În acest caz, de cele mai dese ori, angajatorii se văd nevoiţi să soluţioneze problema fără vreo tărăgănare. Totodată, în astfel de condiţii, patronii sunt tot mai des tentaţi să apeleze la negociere, ca metodă a dialogului social.

Cu toate că unii lucrători apelează la noul lor drept, cei mai mulţi dintre ei aleg totuşi să-şi continue munca, în speranţa că lefuri­le le vor fi plătite într-un final. Cea mai frec­ventă cauză a deciziilor de acest fel ţine de faptul că oamenii nu întotdeauna reuşesc să-şi găsească îndată altă ocupaţie, care le-ar aduce venituri garantate, ca să poată ple­ca pentru o vreme de la serviciu.

Victor Talmaci a mai remarcat că, pe fon­dul crizei economice şi al altor cauze obiec­tive, în prezent, în ramura construcţiilor şi a materialelor de construcţii se poate spu­ne că un dialog social veritabil lipseşte. În consecinţă, negocierile tripartite, de multe ori, nu au şanse să genereze rezultatele aş­teptate.

Mai mult, în contextul procesului de op­timizare a structurii Guvernului, aflat în de­rulare, reprezentanţii mai multor sindicate de ramură, dar şi ai patronatelor, au 

semnat o scrisoare comună prin care solicită Guver­nului să fie păstrat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Asta în condiţi­ile în care atribuţiile instituţiei respective ar urma să fie atribuite altor două ministere – celui al Economiei, precum şi al Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Optimizarea în cauză ar putea crea o si­tuaţie de confuzie legată de negocierile co­lective, care ar urma să fie desfăşurate mai mult pe bază bipartită, dar şi în cazul celor tripartite, este de părere Victor Talmaci.

Preşedintele „Sindicons” s-a mai referit la un şir de aspecte legate atât de negoci­erea salariilor în ramură, cât şi de crearea instanţelor specializate în soluţionarea liti­giilor de muncă, recrutarea de noi membri de sindicat, elaborarea standardelor ocupa­ţionale, asigurarea securităţii şi a sănătăţii în muncă etc.

În contextul unor atitudini critice la adresa sindicatelor care au apărut în ul­timul timp în societate şi în mass-media, Victor Talmaci şi-a îndemnat colegii să vină în faţa publicului larg cu abordări noi şi cu un mesaj mai consistent, legat de cursul spre modernizarea activităţilor sindicale în avantajul salariaţilor-membri.

 

Situaţie de impas

 

La rândul său, Tamara Cordun, preşedin­ta comitetului sindical al Centrului de Exce­lenţă în Construcţii din capitală, şi-a expri­mat satisfacţia faţă de modul în care au fost examinate în acest an problemele în cadrul Federaţiei „Sindicons”.

Unul dintre subiectele discutate de o ma­nieră profesionistă ţine de proiectul de re­formare a sistemului de pensii. Pe marginea acestuia, sindicaliştii au formulat un şir de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei pensi­onarilor din ţara noastră.

Printre cele mai semnificative chestiuni se numără şi conlucrarea cu Federaţia Genera­lă a Sindicatelor „Familia” din România. În opinia Tamarei Cordun, sindicaliştii din Re­publica Moldova ar trebui să preia practica colegilor lor din România privind participa­rea la şedinţele comisiilor parlamentare, dar şi înaintarea unor propuneri care să fie luate în considerare la elaborarea legilor.

În 2017, drept obiectiv primordial în ac­tivitatea „Sindicons” ar trebui să fie aborda­rea hotărâtă a problemelor sociale din ţara noastră şi apărarea drepturilor şi intereselor oamenilor de rând, care se află într-o situa­ţie de impas, consideră Tamara Cordun.

 

Staţionarea întreprinderilor

 

Şi Vasile Bîrcă, preşedintele comitetului sindical de la SA „Dimecon 11”, este de pă­rere că în 2016 au fost desfăşurate variate activităţi care au condus la soluţionarea mai multor probleme la nivel de întreprinderi. În opinia sa, ramura construcţiilor trece prin­tr-o criză profundă, care face ca întreprinde­rile mai mult să staţioneze decât să activeze, iar salariile chiar şi acolo unde sunt achitate la timp, să fie relativ mici.

Printre priorităţile pentru 2017, Vasile Bîrcă consideră că trebuie să se regăsească şi îndeplinirea prevederilor convenţiei co­lective de ramură de către toate unităţile. În acest fel ar putea fi depăşită problema legată de refuzul unor angajatori de a achita adao­sul pentru vechime în muncă.

Totodată, ar putea fi remediată şi situa­ţia actuală în care unele întreprinderi din ramură nu aplică salariul minim pe sectorul real în mărime de 2100 de lei.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com