20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Industria constructoare de mașini e la pământ, sindicatele fac ce pot pentru a proteja salariaţii

Loading
Fără categorie Industria constructoare de mașini e la pământ, sindicatele fac ce pot pentru a proteja salariaţii
Industria constructoare de mașini e la pământ, sindicatele fac ce pot pentru a proteja salariaţii

sindicate-constructori-de-masini

 

Recent, la Institutul Muncii s-a desfăşurat Con­gresul VI al Sindicatului Lucrătorilor din Industria Con­structoare de Automobile şi Maşini Agricole. La for au participat delegaţi aleşi de organizaţiile primare sindicale de la întreprinderile din ramura dată, conducători ai sin­dicatelor de profil din unele ţări CSI, precum Ucraina, Be­larus, reprezentanţi ai patronatelor de ramură din ţară, precum şi ai Organizaţiei Internaţionale a Sindicatelor şi ai conducerii CNSM.

 

Raportorul, Boris Babici, preşe­dintele Comitetului republican al Sindicatului respectiv, a menţionat din start că cei cinci ani care s-au scurs după congresul anterior al sindicatului respectiv au constitu­it una dintre cele mai complicate, zbuciumate perioade din momen­tul creării acestui sindicat. Or, ea a fost marcată, în opinia sa, de criza economică şi politică din ţară, de numeroase probleme şi provocări. Industria constructoare de auto­mobile şi maşini agricole este la pământ. În consecinţă, un număr considerabil de întreprinderi nu funcţionează, din care motiv sala­riile lucrătorilor sunt în descreşte­re, iar sute şi mii de angajaţi riscă să fie aruncaţi în stradă. Situaţia încordată care domină în ramura de profil, a ţinut să precizeze Boris Babici, se repercutează şi asupra activităţii organizaţiilor primare sindicale de la întreprinderile in­dustriale, asupra sindicatului, în ansamblu.

Totuşi, în ciuda multiplelor probleme, obstacole, în viziunea preşedintelui, Comitetul republi­can al Sindicatului a reuşit să-şi concentreze eforturile pe direcţia creării unui sistem viabil de pro­tecţie socială a salariaţilor, membri de sindicat. A reuşit să realizeze, în perioada 2010-2015, un număr impunător de acţiuni îndrepta­te spre asigurarea şi promovarea drepturilor sociale ale membrilor de sindicat. În context, Boris Ba­bici a precizat că nu demult a avut o întrevedere cu ministrul Econo­miei, Stephane Bride, în cadrul căreia au fost abordate mai multe probleme cu care se confruntă sa­lariaţii, membri de sindicat, de la întreprinderile din industria con­structoare de automobile şi maşini agricole. Mai cu seamă, discuţiile s-au axat pe necesitatea stringentă de încheiere a Convenţiei colective la nivelul ramurii respective.

Preşedintele Comitetului repu­blican al Sindicatului a precizat că procesul negocierilor a început, astfel încât s-a reuşit, până la mo­mentul de faţă, redactarea versiu­nii „brute” a Convenţiei colective. Acum, urmează ca părţile implicate în procesul de negocieri să se aşeze încă o dată la masa tratativelor şi să „şlefuiască” acest document de importanţă vitală pentru angajaţii din industria constructoare de au­tomobile şi maşini agricole.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, prezent la lucrările Congre­sului VI al Sindicatului respectiv, doar s-a văzut nevoit să constate cu regret că până la momentul de faţă industria constructoare de au­tomobile şi maşini agricole nu a devenit o ramură dominantă a eco­nomiei ţării noastre. Dumnealui a deplâns starea financiară precară a întreprinderilor din ramura dată, fapt ce afectează în mod direct ve­niturile salariaţilor, condiţiile de muncă ale acestora.

În acelaşi timp, vicepreşedin­tele CNSM a insistat că probleme­le existente pot fi soluţionate prin consens, prin dialog cu partenerii sociali, adică cu patronatele, cu Guvernul.

Delegaţii la congres au operat modificări şi completări la statu­tul Sindicatului respectiv. Astfel, de acum înainte, acest sindicat de ramură se va numi Federaţia Sin­dicatului Lucrătorilor din Indus­tria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole. În funcția de preşedinte al acestei federaţii a fost ales Boris Babici.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com