30 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Indemnizaţii pentru copiii rămaşi temporar fără căldură părintească

Loading
Fără categorie Indemnizaţii pentru copiii rămaşi temporar fără căldură părintească
Indemnizaţii pentru copiii rămaşi temporar fără căldură părintească
copii

Foto: moldova24.net

 

Începând cu 1 ianuarie 2017, de indemnizație lunară pentru întreținerea copiilor aflați sub tutelă/curatelă vor beneficia și copiii rămași temporar fără ocrotire părintească. Indemnizația respectivă se va achita până copilul va împlini vârsta de 18 ani, iar în cazul continuării studiilor în liceu – până la finali­zarea studiilor liceale. Guvernul a aprobat recent un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă

 

Pentru achitarea indemnizației lunare pentru întreținerea copi­lului aflat sub tutelă/curatelă în cazul copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească, vor fi necesare suplimentar 6 mln. 240 de mii de lei anual.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei, în prezent, în Republica Moldova sunt înregistraţi 650 de copii rămași temporar fără ocro­tire părintească. În anul 2015, au beneficiat de indemnizație lunară pentru întreținerea copilului aflat sub tutelă/curatelă 2842 de copii rămași fără ocrotire părintească.

Solicitat de ziarul „Vocea po­porului”, Sergiu Iurcu, şef-adjunct al Departamentului protecţie so­cial-economică din cadrul CNSM, a opinat că responsabilii de poli­ticile sociale din ţară ar trebui să introducă şi alte prestaţii pentru copii. „De exemplu, toți copiii din România, născuți după data de 9 februarie 2011, vor primi de la stat 500 de euro, bani pentru educație. În afară de hrană, îm­brăcăminte şi încălţăminte, copiii au nevoie şi de rechizite şcolare. Conform unor sondaje, părinţii cheltuiesc, la începutul fiecărui an şcolar, cel puţin trei-patru mii de lei. CNSM şi Institutul de Cer­cetări Economice au efectuat o cercetare potrivit căreia o familie din patru persoane (doi adulți şi doi copii) are nevoie de venituri lunare de aproximativ 25 de mii de lei. Totodată, doar 5,8 la sută dintre salariaţi au venituri mai mari de 

10 mii de lei, în timp ce 26 la sută au retribuţii lunare de până la două mii de lei.

 

Care copii sunt considerați rămaşi temporar fără ocrotire părintească

 

Statutul de copil rămas tem­porar fără ocrotire părintească se atribuie copiilor: ai căror părinţi lipsesc o perioadă mai mare de 30 de zile din cauza aflării la tra­tament în condiţii de staţionar în instituţii medicale, ai căror părinţi nu au posibilitatea să-şi îndepli­nească obligaţiile de educare a copiilor din cauza unor probleme grave de sănătate, fiind ţintuiţi la pat, ai căror părinţi se află în arest, fapt confirmat printr-o decizie a instanţei de judecată.

Totodată, se consideră rămaşi temporar fără ocrotire părinteas­că copiii luaţi de la părinţi fără ca aceştia să fie decăzuţi din dreptu­rile părinteşti, fapt confirmat prin­tr-o hotărâre a instanţei de jude­cată, copiii ai căror părinţi lipsesc, fiind daţi în urmărire de către organele de drept pentru comite­rea de infracţiuni, fapt confirmat printr-un act eliberat de organul de poliţie; ai căror părinţi au fost pedepsiţi cu privaţiune de liber­tate, fapt confirmat printr-o ho­tărâre a instanţei de judecată; ale căror date de identitate nu sunt cunoscute, în privinţa părinţilor cărora se află în derulare proce­se judiciare privind decăderea din drepturile părinteşti, privind limitarea în capacitatea de exer­ciţiu sau declararea incapacităţii de exerciţiu sau privind declara­rea lor ca fiind dispăruţi fără urmă sau decedaţi.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Vova
    15.03.2017

    Nu e o sumă atît de mare, dar la un copil le va ajugne pentru ca să-și procure o haină.

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com