Indemnizaţie în trei tranşe pentru tinerii medici de la sate

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 07.11.2017

   

primamedica.es

primamedica.es

 

Indemnizația unică acorda­tă tinerilor specialiști cu stu­dii medicale și farmaceutice plasați în câmpul muncii în mediul rural, conform repar­tizării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), va fi achitată în trei rate.  Cabinetul de miniștri a aprobat recent modificarea mecanismului de acordare a indemnizației unice, care anterior stabilea achitarea in-demnizației în patru rate.

 

Stimulaţi să meargă la muncă în sate

 

Astfel, indemnizația unică în mărime de 45 de mii de lei pentru medici și farmaciști și 36 de mii de lei pentru personalul medical și farmaceutic mediu, se va achi­ta în trei rate egale, a câte 15 mii de lei și, respectiv, a câte 12 mii de lei, după prima lună de acti­vitate și la finele fiecărui an de activitate.

De asemenea, în scopul stimu­lării tinerilor specialiști angajați deja în câmpul muncii în mediul rural și al excluderii discriminării, indemnizația acestora va fi recal­culată.

Conform documentului, din calculul celor trei ani se vor exclu­de perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, precum și perioadele de aflare în concediul pentru îngrijirea copi­lului până la vârsta de patru ani.

 

Iniţiativa autorităţilor, neatractivă pentru studenţi

 

Chiar şi aşa, iniţiativa Guvernu­lui nu prea pare să motiveze stu­denţii de la medicină să meargă la muncă în localităţile rurale.

„Nu m-ar motiva acești bani, pentru că 

sunt prea puțini pentru a-mi asigura un început de cale. Pe lângă salariu, o problemă mai mare este locuința. Cu siguranță, va trebui să locuim undeva cu chirie, iar la sat știți cum e … ai de făcut focul, de adus apă, alte lucrări prin jurul casei. Nu cred că voi accepta vreodată”, ne spune Ana B., studentă la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

 

Sindicaliștii susțin decizia autorităților

 

Sindicaliștii din sănătate susțin această decizie și spun că perfect ar fi fost ca suma să fie achitată integral, într-o singură tranșă. „Dacă e să vorbim la modul ge­neral, este o idee bună, care poate fi salutată. Astăzi, evident, pentru a stimula medicii să mun­cească în localitățile rurale, ar fi nevoie de o sumă mult mai mare. În genere, noi trebuie să tindem să-i asigurăm pe aceștia cu un salariu decent, o remunerație care i-ar motiva să rămână și în țară. De asemenea, să le fie crea­te și condiții de trai. Dacă ar avea toți banii la mână îndată ce s-au angajat la țară, tinerii specialiști i-ar putea investi în ceva, fie că e vorba de casă, de un bun anume, ceea ce i-ar motiva să munceas­că”, a spus, pentru ziarul „Vo­cea poporului”, Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Mol­dova.

 

Lipsă de cadre medicale

 

Anual, aproximativ 900 de medici și farmaciști absolvesc fa­cultatea de medicină şi farmacie. Anul trecut, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale a re­partizat peste 430 de specialişti în centrele de sănătate rurale. Din­tre aceştia, doar 190 au acceptat oferta.

Potrivit datelor statistice, în  anul 2010, în unităţile medicale din Republica Moldova s-au an­gajat 1911 persoane tinere, iar în 2016 – cu 820 mai puţin. Indice­le angajării persoanelor tinere în mediul rural este în continuă scă­dere. Din acest motiv au de su­ferit în primul rând locuitorii din spațiul rural, îndeosebi copiii și bătrânii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.