20 ianuarie 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului. Retragerea permisului de conducere

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului. Retragerea permisului de conducere
Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului. Retragerea permisului de conducere
sfatulparintilor.ro

Рубрика «Гражданин и закон» при­звана помочь нашему читателю, ищущему ответы на юридические во­просы. Продолжаем традицию ком­петентных разъяснений на темы тру­дового законодатель­ства для того, чтобы наши читатели - работники разных предприятий, не чувствовали свою юридическую уязвимость в отношениях с теми, кто пытается ими манипу­лировать. Горячая линия по тел. 0 800 800 20 (понедельник и четверг - с 14.00 до 16.00).

 

Ион ПРЕГУЗА

эксперт

Юридического департамента CNSM

 

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului

 

Cum se plătește indemnizația dacă concediul de maternitate a început în perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani?

Maria Sazonov, Telenești

 

În cazul acordării concediului de maternitate în perioada conce­diului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, persoana îndreptăţită, conform pct. 44 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Gu­vernului nr. 108 din 03.02.2005, va beneficia de ambele indemnizaţii (de maternitate şi de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de trei ani).

 

Retragerea permisului de conducere

 

Cum poate fi eliberat din serviciu un conducător auto, în ca­zul în care permisul de conducere al acestuia a fost retras de autoritățile competente?

Constantin Bobu, mecanic-șef, Chișinău

 

Încetarea contractului individual de muncă, inclusiv în cazul indicat în întrebarea adresată, poate avea loc numai în temeiul legii. Drept temei legal pentru eliberarea unui conducător auto, în cazul în care acestuia i s-a retras permisul de conducere, poate servi art. 82 din Codul muncii, care recent a fost completat, prin Legea nr. 188 din 21.09.2017 cu un nou temei (lit. d1) pentru încetarea contractului in­dividual de muncă.

Această normă dispune că contractul individual de muncă încetea­ză în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, inclusiv în caz de retragere, de către autorităţile competente, a permisului, care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o anumită lucrare – de la data retragerii actului respectiv.

Altfel spus, dacă permisul de conducere pentru șoferul de camion a fost retras de către autoritatea competentă, contractul individual de muncă cu respectivul salariat încetează în temeiul art.82 lit.d1) din Codul muncii în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor de la data retragerii actului/permisului respectiv.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com