Indemnizaţia de eliberare din serviciu plătită pensionarilor. Emiterea ordinelor de reducere a funcțiilor

vocea.md
Vocea Poporului, 09.03.2018

   

sputnik.md

sputnik.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Indemnizaţia de eliberare din serviciu plătită pensionarilor

 

guestion

Au dreptul sau nu la plata indemnizației de eliberare din ser­viciu pentru a treia lună după concediere salariații pensionați care sunt disponibilizaţi  pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal?

Grigore Gălușcă, Chișinău

Pentru a treia lună, plata indemnizaţiei de eliberare din servi­ciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, se plătește doar cu condiția că persoana concediată, indiferent de vârstă, adică pen­sionară sau nepensionară, nu a fost plasată în câmpul muncii. Or, drept urmare a modificării art.186 alin. (1), lit.c) din Codul muncii, prin Legea nr.188 din 21.09.2017, salariații pensionari beneficiază de  indemnizaţia de eliberare din serviciu.

Emiterea ordinelor de reducere a funcțiilor

guestion

Am fost concediat pe motivul reducerii funcției, dar ordin nu a fost emis. Mi s-a adus la cunoștință doar ordinul cu pri­vire la aprobarea noilor state de personal. Vreau să ştiu dacă sunt în drept să consider că funcția nu a fost redusă și, prin urmare, concedierea mea este nefondată.

Vladimir Popov, Chișinău

Potrivit art. 88 din Codul muncii, angajatorul, înainte de a emite ordinul de concediere pe motivul reducerii  numărului sau a statelor de personal, este obligat să emită un ordin, motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la reducerea numărului sau a statelor de personal. Adică, preavizarea dumneavoastră despre concediere în legătură cu reducerea funcției deținute, urma să fie întemeiată, motivată sau precedată de emiterea ordinului prin care s-a redus funcția deținută, dar nu pe ordinul cu privire la aproba­rea noilor state de personal. Potrivit  explicațiilor (pct.18, lit. c) din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 9 din 22.12.2014 „..desfacerea contractului individual de muncă pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal este valabilă în următoarele condiții: – reducerea numărului sau a statelor de personal să aibă loc real. Acest fapt urmează a fi confirmat prin ordinul cu privire la reducerea numărului de personal … Urmează a fi reținut că noile state de personal urmează a fi aprobate până la începerea eveni­mentelor ce țin de reducerea numărului de personal”.