18 aprilie 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţia de concediu plătită în avans. Concedierile colective vs. obligaţiile angajatorului

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţia de concediu plătită în avans. Concedierile colective vs. obligaţiile angajatorului
Indemnizaţia de concediu plătită în avans. Concedierile colective vs. obligaţiile angajatorului
baltionline.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Indemnizaţia de concediu plătită în avans

 

Poate fi reținută indemnizația de concediu dacă salariatul a fost concediat pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă înainte de expirarea anului de muncă pentru care el a folosit deja concediul?

Nicanor Matei, Fălești

 

Reţinerile din salariu pot fi făcute numai în cazurile prevăzute de legislație. Art. 148, alin. (4) din Codul muncii dispune în acest sens că în caz de disponobilizare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire cu timp efectiv de muncă ale concediului.

Aceeași normă din Codul muncii prevede că reţinerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat ac­tivitatea în temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin. (1) lit.d), art.82 lit.a) şi i), art. 86 alin.(1) lit.b)-e) şi u), în caz de pensionare sau înmatriculare la o instituţie de învăţământ conform art. 85 alin. (2) din Codul muncii, precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul scris al părţilor. Concedierea pentru deținerea statutului de pensionar pentru limită de vârstă se permite doar în temeiul art. 86, alin. (1), lit. y1) din Codul muncii, iar acest temei de concediere este exceptat de la cazurile de încetare a activității indicate în alin. (4) al art.148 din Codul muncii, pentru care nu se permit rețineri din salariu ale sumelor achitate pentru zilele de concediu fără acoperire cu timp efectiv de muncă.  Or, cazul de încetare a activității pentru care nu se permit asemenea rețineri din salariu, și anume – demisia, conform art. 85 alin. (2), pe motiv de pensionare ar putea servi drept argument pentru a propu­ne completarea alin. (4) al art.148 din Codul muncii cu un nou motiv de încetare a activității – deținerea statutului de pensionar pentru limită de vârstă în temeiul art. 86. alin. (1), lit. y1) din Codul muncii. Aș vrea să fiu sigur că sindicatele vor înainta asemenea propuneri.

 

Concedierile colective vs. obligaţiile angajatorului

 

Care sunt obligațiile angajatorului în cazul în care va efectua concedieri colective?

Alexandru Costachi, Chișinău

 

Procedura concedierii colective prevede mai multe particularități care trebuie să fie luate în considerare de angajator la concedierea salariaților. Concedierile sunt colective dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul concedierilor constituie:

  • cel puţin 10, în unităţile în care sunt încadraţi între 20 şi 99 de salariaţi;
  • cel puţin 10% din numărul salariaţilor, în unităţile în care sunt încadraţi între 100 şi 299 de salariaţi;
  • cel puţin 30, în unităţile în care sunt încadraţi 300 şi mai mulţi salariaţi.

În cazul în care la unitate sunt preconizate măsuri ce presupun concedieri colective, cu cel puţin trei luni înainte (incluzând perioada de preavizare), angajatorul este obligat să notifice despre acest lucru reprezentanţii salariaţilor din unitate şi agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi să iniţieze consultări cu reprezentanţii salariaţilor în ve­derea încheierii unui acord.

Mai mult, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să formule­ze propuneri constructive, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de a iniţia consultările, angajatorul este obligat să le furnizeze acestora, în scris, toate informaţiile utile disponibile cu privire la:

  • motivele concedierilor preconizate;
  • numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi concediaţi;
  • numărul şi categoriile de salariaţi încadraţi la unitate;
  • perioada în care vor avea loc concedierile;
  • criteriile de selectare a salariaţilor care urmează a fi concediaţi, prevăzute de lege, de convenţiile colective sau contractele colective de muncă;
  • metoda de calculare a oricăror indemnizaţii aferente concedierii, prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în actele normative la nivel de unitate, cu excepţia celor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu privire la concedierile colective se realizează cu două luni înainte de concediere, respectân­du-se procedurile de concediere stabilite la art. 88 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com