17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Încetarea muncii forţate din cadrul organelor afacerilor interne

Loading
Fără categorie Încetarea muncii forţate din cadrul organelor afacerilor interne
Încetarea muncii forţate din cadrul organelor afacerilor interne

lascu

 

Pentru prima dată în ultimii şase ani, reprezentanţii sindicatelor au obţinut încetarea muncii forţa­te din cadrul organelor afacerilor interne prin alocarea de la buget a 10 mln. de lei pentru achitarea orelor lucrate peste program de poliţişti, în contextul recentelor proteste populare.

 

„Munca forţată din cadrul organelor de poliţie din Republica Moldova a luat sfârşit. O spun ca să fiu auzit de persoanele cu func­ţii de răspundere şi putere de decizie. Noi considerăm că şi pentru 2016 trebuie să fie alocate pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru toate structurile acestuia şi, în speci­al, pentru poliţie, destule surse, ca să poată fi acoperită toată munca depusă de aceştia”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindi­catelor din Moldova „Sindlex”.

Mihail Laşcu a subliniat că, în parteneriat cu reprezentanţii conducerii MAI, s-a con­statat și toți au fost de acord că există o situ­aţie îngrijorătoare. Este vorba că unii tineri care vin în poliţie cu entuziasm şi dorinţă de a-şi servi patria nu rezistă mai mult de doi ani sau maximum cinci şi demisionează.

„Este îngrijorător că deja chiar şi persoa­ne care au activat în poliţie 15-20 de ani şi le mai rămâne puţin până la pensionare depun rapoarte şi îşi dau demisia. Pleacă profesio­niştii, cei care au experienţă de menţinere a ordinii publice în ţara noastră”, a specificat preşedintele „Sindlex”.

 

Majorare de salarii

 

De aceea, sindicatul a făcut un apel către premierul în exerciţiu al ţării noastre pentru a face tot posibilul ca în bugetul de stat pen­tru 2016 să fie prevăzută o majorare cu 30 la sută a salariilor pentru poliţişti. Majorarea în cauză a fost calculată de specialiştii Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo­va şi coordonată cu experţii de la MAI, dar, totodată, se ţine cont şi de problemele legate de bugetul de stat al ţării noastre, a adăugat Mihail Laşcu.

Cu referire la orele lucrate de poliţişti pes­te program, vorbitorul a mai precizat că şi în anii precedenţi au fost înaintate propuneri legate de remunerarea acestei munci, dar factorii de decizie au luat doar act de ele şi au expediat refuzuri în scris.

În urma alocării celor 10 mln. de lei, pre­şedintele „Sindlex” îi înştiinţează pe anga­jaţii din diferite subdiviziuni ale MAI că cei care încă nu au fost recompensaţi atât pen­tru munca prestată peste program, cât şi pentru deranjul cauzat prin transportarea din teritoriu în capitală, pentru a menţine ordinea publică, vor fi remuneraţi în timpul apropiat.

 

Paşii următori

 

Mihail Laşcu a remarcat că, în pofida suc­cesului anunţat, nu a fost obţinută respecta­rea întru totul a normelor legale. „Suntem conştienţi că, împreună cu reprezentanţii MAI, trebuie să facem şi paşii următori. Este necesar să fie achitat suplimentul prevăzut pentru orele de noapte, plata dublă pentru zilele de sărbătoare, care nici nu are acoperi­re bugetară, precum şi alte adaosuri stipula­te de normele legale”, a concluzionat preşe­dintele „Sindlex”.

În context, Angela Otean, secretar general al Federaţiei „Sindlex”, a accentuat că majo­rarea de salarii solicitată este justificată şi de faptul că legile speciale prin care sunt anga­jaţi lucrătorii din organele afacerilor interne le interzice acestora să desfăşoare şi activităţi de altă natură. În consecinţă, poliţiştii mun­cesc şi îşi întreţin familiile doar din salarii.

„Aşa ar trebui să fie şi, dacă ne dorim să avem poliţişti imparţiali, necorupţi, este necesar să fie create condiţii ca ei să ridi­ce salarii care să le asigure un trai decent”, a apreciat Angela Otean.

 

g_cnsm

Dacă ne dorim poliţişti imparţiali, ei trebuie să primească salarii decente

 

Angela Otean a evidenţiat şi faptul că fe­meile care muncesc în organele afacerilor in­terne şi sunt asigurate prin lege de către stat sunt discriminate în cazul ieşirii în concediul pentru îngrijirea copilului. Astfel, indemni­zaţia care le este acordată acestora este echi­valentă cu cea a mamelor care nu dispun de asigurare.

Totuşi, pentru femeile din cadrul Inspec­toratului General de Poliţie acest drept a fost redobândit şi ele sunt tratate în conformitate cu legislaţia generală. În acelaşi timp, anga­jatele din Poliţia de frontieră, din Serviciul Protecţiei Civile şi Situațiilor Excepţionale, Trupele de carabinieri, dar şi din alte subdi­viziuni continuă să primească o indemniza­ţie lunară de îngrijire a copilului în mărime de 400 de lei.

Datorită deschiderii mai mari pentru an­gajarea femeilor, de care au dat dovadă, în ultimii ani, reprezentanţii structurilor de po­liţie, în prezent, în cadrul acestora, raportul dintre femei şi bărbaţi este de aproximativ 33 la 67 la sută.

Potrivit reprezentanţilor „Sindlex”, în prezent, salariul mediu al poliţiştilor din ţara noastră este de 250 de euro, al celor din sta­te precum România, Bulgaria şi Croaţia – de la 500 la 1000 de euro, Spania şi Ungaria – 1500 de euro, iar Olanda şi Germania – de 2500 de euro.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com