În timp ce statul vrea să-i rețină acasă, ei visează la un loc de muncă peste hotare

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 24.03.2018

   

prime.md

prime.md

 

O treime din populația aptă de muncă din Moldova nu dorește să lucreze acasă, con­siderând că aici salariile sunt mici și perspectiva de creștere profesională e slabă.

 

Potrivit datelor BNS, 31,5% din numărul total de persoane inacti­ve cu vârsta de 15 ani și mai mult lucrează sau planifică să meargă să lucreze pe piața forței de mun­că din alte țări. Chiar dacă peste 280 de mii din aceste persoane se află în țară, totuși nu doresc să lucreze acasă, deoarece au un job sezonier peste hotare sau plani­fică să muncească în străinătate. Alte peste 330 de mii de persoa­ne au fost declarate de către rude ca fiind peste hotare la muncă sau în căutare de lucru.

În total, în Moldova ar fi aproa­pe 1,425 milioane de persoane care nu doreau să lucreze, la fi­nele anului 2017. Printre aceștia sunt peste 200 de mii de studenți care sunt gata oricând să plece din țară. Potrivit datelor statistice, în trimestrul patru din anul 2017, în R. Moldova erau 1,167 de mili­oane de persoane ocupate și 40,3 mii de șomeri.

Principala problemă a tinerilor este lipsa 

locurilor de muncă bine plătite în țară, fapt care îi determi­nă pe aceștia să emigreze. CNSM a acordat mereu o atenție sporită tinerilor, investind în dezvolta­rea abilităților acestora pentru a obține un loc de muncă mai bun și de a-i determina să rămână să muncească acasă. Oleg Budza, președintele CNSM, a menționat că tinerii sunt viitorul țării, însă sunt vulnerabili și insuficient protejați pe piața muncii. „CNSM va sprijini în continuare tinerii prin organizarea unor acțiuni concre­te de susținere a lor”, a subliniat Oleg Budza.

Statul elaborează diverse pro­grame pentru a-i determina pe tineri să-și câștige existența aca­să. Astfel, tinerii din Republica Moldova care vor să-și deschidă o afacere în mediul rural vor pu­tea primi suport financiar neram­bursabil aplicând la programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”.

Un proiect de hotărâre de Gu­vern în acest sens este supus dez­baterilor publice. Pentru a fi eligi­bili, tinerii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie cetățeni ai R. Moldova și să fie inițiat și să conducă o întreprin­dere proaspăt înregistrată.

Sprijinul financiar solicitat nu poate fi mai mare de 180 de mii lei sau 80% din costul total al proiectului. Programul va fi im­plementat timp de doi ani din momentul transferării totale a finanțării nerambursabile.

Pe durata de realizare a Pro­gramului se planifică finanțarea a 250 de afaceri a tinerilor între­prinzători, dezvoltarea afacerilor inovatoare și elaborarea proiec­telor investiționale a cel puțin 540 de tineri.

Pentru implementarea Pro­gramului este necesar un buget estimativ de 60 de milioane de lei, surse financiare planificate în Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) pentru anii 2018-2020.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.